KUTSU KASVATUS- JA TAIDEALALLE

SYKSYN TÄYDENTÄVÄ HAKU ON AUKI, HAKEMUKSET 23.8.2017 MENNESSÄ
Steinerpedagogisia kasvatus- ja taideopintoja

  • Yleisopinnot, myös viikonloppuisin
  • Steinerkoulun luokanopettajaopinnot
  • Steinerpäiväkodin varhaiskasvattajaopinnot
  • Kuvataideopinnot (valintakurssi 4.-8.9.2017)
  • Puhe- ja draamataideopinnot   (valintakoepäivä 25.8.2017)

 

IHMISENÄ KASVAMISEN PAIKKA

Tule opiskelemaan klassisen sivistysyliopiston periaatteille rakennettuja kokonaisvaltaisia - ihmisen mukaisia - tutkintoon johtavia sekä yleissivistäviä opintoja.

Snellman-korkeakoulun opinnoista saat voimavaroja koko persoonallisuutesi kehittämiselle - tiedollisten, taiteellisten ja sosiaalis-käytännöllisten opintojen muodossa.

Opinnoista saat kelpoisuuden steinerpedagogisen luokanopettajan ja taideaineiden opettajan ammatteihin Suomen steinerkouluissa sekä  varhaiskasvatajan ja esiopettajan ammattiin steinerpäiväkodeissa.