KUTSU KASVATUS- JA TAIDEALALLE

Haku auki vielä huhtikuun ajan!

IHMISENÄ KASVAMISEN PAIKKA

Steinerpedagogisia kasvatus- ja taideopintoja

Tule opiskelemaan klassisen sivistysyliopiston periaatteille rakennettuja kokonaisvaltaisia - ihmisen mukaisia - tutkintoon johtavia sekä yleissivistäviä opintoja.

Snellman-korkeakoulun opinnoista saat voimavaroja koko persoonallisuutesi kehittämiselle - tiedollisten, taiteellisten ja sosiaalis-käytännöllisten opintojen muodossa.

Opinnoista saat kelpoisuuden steinerpedagogisen luokanopettajan sekä taideaineiden opettajan ammatteihin Suomen steinerkouluissa kuin myös varhaiskasvattajan ammattiin steinerpäiväkodeissa.