Ihmisenä kasvamisen paikkaTule opiskelemaan klassisen sivistysyliopiston periaatteille rakennettuja kokonaisvaltaisia - ihmisen mukaisia - yleissivistäviä sekä ammatillisia opintoja.

Snellman-korkeakoulun opinnoista saat voimavaroja koko persoonallisuutesi kehittämiselle - tiedollisten, taiteellisten ja sosiaalis-käytännöllisten opintojen muodossa.

Opinnoista saat kelpoisuuden luokanopettajan sekä taito- ja taideaineiden opettajan ammatteihin Suomen steinerkouluissa kuin myös varhaiskasvattajan ammattiin steinerpäiväkodeissa.