KUTSU KASVATUS- JA TAIDEALALLE

 

IHMISENÄ KASVAMISEN PAIKKA

Tule opiskelemaan klassisen sivistysyliopiston periaatteille rakennettuja kokonaisvaltaisia - ihmisen mukaisia - tutkintoon johtavia sekä yleissivistäviä opintoja.

Snellman-korkeakoulun opinnoista saat voimavaroja koko persoonallisuutesi kehittämiselle - tiedollisten, taiteellisten ja sosiaalis-käytännöllisten opintojen muodossa.

Opinnoista saat kelpoisuuden steinerpedagogisen luokanopettajan ja taideaineiden opettajan ammatteihin Suomen steinerkouluissa sekä  varhaiskasvatajan ja esiopettajan ammattiin steinerpäiväkodeissa.