Koulutusohjelmat

Hoitopedagoginen kurssi 5 op – ammatillisuutta syventävä täydennyskoulutus opettajille ja kasvattajille

hoitopedagoginen kurssi 5 op - ammatillisuutta syventävä täydennyskoulutus opettajille ja kasvattajille

Hoitopedagogiikka on kehitetty erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi. Se tarjoaa vaihtoehdon, jossa lähdetään liikkeelle oppilaan yksilöllisistä vahvuuksista, tavoitteena on pitkäjänteinen tulevaisuuteen suuntautuva oppimispolku.

Hoitopedagogiikka on kehitetty kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kokonaisvaltaiseksi hoitomuodoksi. Hoitopedagogiikkaa toteutetaan yli 40 maassa, joissa toimii yhteensä noin 500 erityiskoulua, hoitokotia ja työyhteisöä. 

Hoitopedagogisen kurssin perustana on yksilöllisyyden tunnistaminen ja näkemys ihmisestä fyysisenä, sielullisena ja henkisenä kokonaisuutena. Hoitopedagogiikassa on keskeisellä sijalla ihmisten välinen vuorovaikutus. Sisäinen kuva ihmisestä nousee esiin, kun kohtaamme toisen ihmisen. Hoitopedagogiikassa ennakkoluulottomalla mielenkiinnolla havainnoidaan ja tunnistetaan erilaisuus.

Hoitopedagogisen työskentelyn avulla pyritään löytämään ja kokemaan todellinen ihminen kaikkien esteiden takaa.

Koulutus palvelee henkilöä, joka haluaa ymmärrystä hoitopedagogiseen työn taustatekijöihin ja käytännönläheisiä tapoja hoitopedagogiikan toteuttamiseen monivuotisen kokemuksen omaavilta kouluttajilta.

Koulutuksen rakenne, yhteensä 5 op:

Kolme koulutusjaksoa, jotka muodostuvat lähikoulutuspäivistä pe 15.30–20, la 9-16, sekä oppimispäiväkirjasta. Lähiopetusta on 13t/kerta, yhteensä 39 tuntia ja itsenäistä opiskelua 96 tuntia.

Lähipäivät sisältävät alustuksia, harjoituksia, tehtäviä sekä taiteellista työskentelyä.

Itsenäinen työskentely lähipäivien välisenä aikana koostuu oppimispäiväkirjan kirjoittamisesta. Oppimispäiväkirjassa kirjoittaja pohtii ja jäsentää opiskeltavaa asiaa sekä reflektoi omaa oppimistaan. Oppimispäiväkirjan tavoitteena on syventää näkemystä opiskeltavasta asiasta ja jäsentää uutta tietoa suhteessa omiin kokemuksiin ja aiemmin opittuun. Oppimispäiväkirja on kurssin oppimistehtävä, joka toimii arvioinnin välineenä.

 

Kurssin sisältö ja ajankohdat:

25.-26.10.2024 Resilienssi, musiikkiterapia (Riitta Harjunen, Pia Teckenberg-Jansson)

8.-9.11.2024 Aistioppi, taideterapia, lääkintäeurytmia ( Riitta Harjunen, Anna-Liisa Tarvainen, Antti Salonen)

22.-23. 11.2024 Satujen merkitys, metallivärivaloterapia, lääkintäeurytmia ( Riitta Harjunen, Anna-Liisa Tarvainen, Antti Salonen)

Ilmoittautumiset 1.10.2024 mennessä. Kurssi toteutetaan vähintään 10 osallistujalla.

Missä: Snellman-korkeakoulu

Kenelle: Steinerkoulujen henkilökunnalle ja Snellman-korkeakoulun opiskelijoille

Hinta: 250e

Kurssin vastuukouluttaja: Riitta Harjunen

MuutaHoitopedagoginen kurssi 5 op kuuluu opintokokonaisuuteen Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, jonka muut kurssit ovat Johdatus kasvatustieteisiin 5 op; Kasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset perusteet 5 op; Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet 5 op ja Oppimisen ja koulutuksen haasteet 5 op. Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op -opintokokonaisuus toteutetaan Snellman-korkeakoulussa vuosina 2024-2025. Voit ilmoittautua  koko perusopintokokonaisuuteen Snellman-korkeakoulun nettisivujen kautta tai yksittäisille kursseille. Ilmoittautuminen aukeaa heti ajankohtien varmistuttua.    

[ 
Kuva: Liisa ValonenUutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.