Koulutusohjelmat

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina

erityispedagogiikan perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina

Tervetuloa opiskelemaan erityispedagogiikan perusopintoja! Opintokokonaisuus koostuu viidestä viiden opintopisteen kurssista, joiden lähiopintopäivät järjestetään to-pe tai pe-la lukuvuoden 2024-2025 aikana. Koulutus on suunnattu erityisesti steinerkoulujen luokanopettajille, mutta opiskelemaan ovat tervetulleita myös opettajaopiskelijat niin Snellman-korkeakoulusta kuin muista opettajankoulutuslaitoksista.

Erityispedagogiikan aineopinnot on suunniteltu toteutettavaksi lukuvuonna 2025-2026.

Osakokonaisuudet ovat seuraavat 

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op

Opintokurssin aikana tutustutaan neljään eri kasvatustieteen osa-alueeseen: yleiseen kasvatustieteeseen, aikuiskasvatustieteeseen, varhaiskasvatukseen sekä erityispedagogiikkaan. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kasvatustieteen historiaan, peruskäsitteisiin ja lähestymistapoihin. Kurssin jälkeen opiskelija osaa erottaa arkitiedon ja tutkimukseen pohjautuvan tiedon toisistaan.

Ajankohta:

1. 20.-21.9.2024 (pe klo 16:30-20 ja la 9 – 16, yht. 12t.)

2. 26.-27.9. (to klo 16:30-20 ja pe 9 – 16 yht. 12t.)

Kasvatuksen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset perusteet 5 op

Kurssin aikana tutustutaan keskeisiin yhteiskunnallisiin ja kasvatussosiologisiin käsitteisiin ja ilmiöihin. Opiskelija tutustuu kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimukseen, sen keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on käsitys koulutuksen ja kasvatuksen merkityksestä eri ikäryhmille suomalaisessa yhteiskunnassa. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija koulutuspoliittisiin haasteisiin sekä koulutuksen erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin merkityksiin.

Ajankohta:

1. 31.10.-1.11.2024 (to klo 16:30-20 ja pe 9 – 16 yht. 12t.)

2. 10.-11.1.2025 (pe klo 16:30-20 ja la 9 – 16, yht. 12t.)

Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet 5 op

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on havainnollistaa opiskelijalle kasvatusteorioiden ja koulutukseen liittyvien käsitteiden aikasidonnaisuutta sekä tutustuttaa opiskelija kasvatuksen historiallisiin ja filosofisiin ilmiöihin ja lähtökohtiin. Kurssin itsenäisissä tehtävissä sovelletaan historiallisia ja kasvatusfilosofisia lähestymistapoja. Kasvatuksen historiallisiin ja filosofisiin ilmiöihin pohjaavan kurssin suoritettuaan opiskelija osaa lähestyä ilmiöitä ja käsitteitä kasvatukseen ja koulutukseen liittyvistä lähtökohdista.

Ajankohta:

1. 6.-7.2.2025 (to klo 16:30-20 ja pe 9 – 16 yht. 12t.)

2. 14.-15.3. 2025 (pe klo 16:30-20 ja la 9 – 16, yht. 12t.)

Oppimisen ja koulutuksen haasteet 5 op

Opinnoissa tutustutaan mm. inkluusion ja inklusiivisen kasvatuksen käsitteisiin, oppimisen haasteisiin ja yksilön kehityksen tukemiseen. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on taito tarkastella kriittisesti mm. normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden määrittelyjä. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan mm. oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden kirjoon. Opintojaksolla tutustutaan myös ihmisen kehityksen keskeisiin piirteisiin ja kehityksen tukemismahdollisuuksiin eri elämänvaiheissa ja toimintaympäristöissä.

Ajankohta:

1. 4.-5.4.2025 (pe klo 16:30-20 ja la 9 – 16, yht. 12t.)

2. 25.-26.4.2025 (pe klo 16:30-20 ja la 9 – 16, yht. 12t.)

Hoitopedagogiikka 5 op

Hoitopedagogisen kurssin perustana on yksilöllisyyden tunnistaminen ja näkemys ihmisestä fyysisenä, sielullisena ja henkisenä kokonaisuutena. Hoitopedagogiikassa on keskeisellä sijalla ihmisten välinen vuorovaikutus. Sisäinen kuva ihmisestä nousee esiin, kun kohtaamme toisen ihmisen. Hoitopedagogiikassa ennakkoluulottomalla mielenkiinnolla havainnoidaan ja tunnistetaan erilaisuus. Ks. tarkempi kurssikuvaus täältä.

Ajankohta:

pe 15.30–20 ja la 9-16 seuraavasti:

25.-26.10.2024 Resilienssi, musiikkiterapia (Riitta Harjunen, Pia Teckenberg-Jansson)

8.-9.11.2024 Aistioppi, taideterapia, lääkintäeurytmia ( Riitta Harjunen, Anna-Liisa Tarvainen, Antti Salonen)

22.-23. 11.2024 Satujen merkitys, metallivärivaloterapia, lääkintäeurytmia ( Riitta Harjunen, Anna-Liisa Tarvainen, Antti Salonen)

Missä: Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, 00850 HELSINKI; HUOM! Hoitopedagogiikka 5 op -kurssi toteutetaan yhteistyössä Joonas-koulun kanssa ja opetus järjestetään Orivedellä Joonas-koulussa: Asematie 6, 35100 ORIVESI, AS.

Kenelle: opettajille ja opettajaopiskelijoille

Milloin: lukuvuonna 2024-2025 pääosin to-pe tai pe-la 

HUOM! ILMOITTAUDU KOKO 25 OP:N KOULUTUKSEEN 5.4.2024 MENNESSÄ (koulutuksen toteutumisen varmistuttua yksittäisille kursseille voi ilmoittautua myös lähempänä kurssin ajankohtaa)

 

Hinta: 1150e 

Kurssin opettajat: Vastuuopettaja Kirsi Kokko, steinerkoulun luokanopettaja, erityisopettaja ja väitöskirjatutkija (Lapin yliopisto)

Muuta: Hoitopedagogiikan kurssille ja oppimisen ja koulutuksen haasteet -kurssille voi ilmoittautua myös erikseen. Katso Koulutusohjelmat-nettisivu.

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op -opintokokonaisuus järjestetään, mikäli opiskelijoita on riittävästi. Riittävä määrä opiskelijoita vaihtelee kurssikohtaisesti, mutta lähtökohtaisesti minimimäärä on 8-10 opiskelijaa / osakokonaisuus.

Mikäli aikatauluissa tms. tulee muutoksia, pyrimme ilmoittamaan niistä mahdollisimman aikaisin. 

Snellman-korkeakoulun Taidetalon juhlasali. Iso puureliefi juhlasalin seinällä auringon paisteessa.

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.