Koulutusohjelmat

Matematiikan, geometrian ja ohjelmoinnin opetus steinerpedagogisessa esiopetuksessa ja perusasteella 25 op

matematiikan, geometrian ja ohjelmoinnin opetus steinerpedagogisessa esiopetuksessa ja perusasteella 25 OP

 

Tervetuloa steinerkoulun esiopetuksen ja perusasteen matematiikan, geometrian ja ohjelmoinnin opintokokonaisuuteen Snellman-korkeakouluun. Opinnot koostuvat 6 erillisestä 2-5 opintopisteen opintojaksosta, joissa jokaisessa on 2-4  lähiopetuspäivää sekä itsenäisestä työskentelyä. Opettajina toimivat steinerkoulun luokanopettaja Helsingin Rudolf Steiner -koulusta Ija Lahtinen ja Jenni Mikkonen sekä steinerkoulun matematiikan aineenopettaja Lahden Steinerkoulusta Juha Eskelinen.

Koko 25 opintopisteen kokonaisuus on steinerkoulun luokanopettajan tutkintoon kuuluva erillinen opintokokonaisuus (ns. sivuaine), joka soveltuu kaikille luokanopettajille ja aineenopettajille myös täydennyskoulutukseksi niin perus- kuin steinerkoulussa. Koko opintokokonaisuuden (25op) tavoite on opettajan matemaattisen ajattelun kehittäminen ja didaktisten taitojen vahvistaminen.

 

Kurssien ajankohdat:

Esimatemaattiset taidot ja alkuopetuksen matematiikka 5 op: 1.-2.9. ja 6.-7.10. (perjantai klo 16:30-20:30 ja lauantai klo 9-16)

Perusopetuksen 3. – 5. luokan matematiikka 5 op: 19.-20.1.2024 ja 2.-3.2.2024 (perjantai klo 16:30-20:30 ja lauantai klo 9-16)

Perusopetuksen 6. – 8. luokan matematiikka 5 op: 1.-2.3.2024 ja 15.-16.3.2024 (perjantai klo 16:30-20:30 ja lauantai klo 9-16)

Geometrian opetus steinerkoulussa 3 op: 12.-13.4.2024 (perjantai klo 16:30-20:30 ja lauantai klo 9-16)

Matematiikan didaktiikka perusasteella 2 op: ma 3.- ti 4.6.2024 klo 9-15

Oma matemaattinen osaaminen ja ohjelmointi 5 op: 13.-14.9.2024 ja 4.-5.10.2024 (perjantai klo 16:30-20:30 ja lauantai klo 9-16)

 

Kurssien tavoitteet ja sisällöt:

1) ESIMATEMAATTISET TAIDOT JA ALKUOPETUKSEN MATEMATIIKKA 5 OP

Tavoitteet: Opiskelijalle syntyy varmuus ja rohkeus toteuttaa ikäkauden mukaista matematiikan opetusta ja hän oppii tunnistamaan matematiikan oppimiseen liittyviä haasteita ja antamaan tarvittavaa oikea-aikaista tukea.

Keskeiset sisällöt: Esimatemaattiset taidot (esiopetus), opetussuunnitelma 1.-2. luokalla, lukukäsitteen ymmärtäminen ja opettaminen, mielikuvaopetus ja toiminnallisuus matematiikan opetuksessa, oppimisen ilo, oppimisen tuki matematiikassa esi- ja alkuopetuksessa, metsämatematiikka, matematiikan kieli ja sanallistaminen, osaamisen arviointi, yhteen- ja vähennyslaskutaidot, päässälaskut, luokittelu, sarjoittaminen, harjoittelu, visuaalinen hahmottaminen, vertailu, oman kehon hahmottaminen, tasapainon hallinta, aistit

Toteutustapa: 24 t. lähiopetusta, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät

Opettajat: Ija Lahtinen ja Jenni Mikkonen

 

2) PERUSOPETUKSEN 3. – 5. LUOKAN MATEMATIIKKA 5 OP

Tavoitteet: Opiskelija oppii luomaan toiminnallisia, eläviä ja konkreettisia oppimistehtävi; oppii tunnistamaan matematiikan oppimiseen liittyviä haasteita antamaan tarvittavaa oikea-aikaista tukea.

Keskeiset sisällöt: 3.-5. luokan matematiikan opetussuunnitelma, mittaaminen, toiminnallinen oppiminen 10-järjestelmän ymmärtäminen, murto- ja desimaaliluvut, kerto- ja jakolaskutaidot, osaamisen arviointi, logiikka, laskujärjestys, ongelmanratkaisukyvyt, päässälaskut

Toteutustapa: 24 t. lähiopetusta, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät

Opettajat: Ija Lahtinen ja Jenni Mikkonen

 

3) PERUSOPETUKSEN 6. – 8. LUOKAN MATEMATIIKKA 5 OP

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee ikäkauden mukaiset oppisisällöt ja kehittää abstraktin ajattelun taitoaan ja osaa laatia ikäkauden mukaisia oppimistehtäviä; osaa kielentää matematiikkaa; oppii tunnistamaan matematiikan oppimiseen liittyviä haasteita ja antamaan tarvittavaa oikea-aikaista tukea.

Keskeiset sisällöt: 6. -8. luokan matematiikan opetussuunnitelma, äärettömyyden käsite, prosenttilaskut, kirjainlaskenta, siirtyminen abstraktiin ajatteluun, todennäköisyyslaskenta, tilastot, negatiiviset luvut, laskujärjestys, matematiikan arviointi, ongelmanratkaisukyvyt, päässälaskenta, yhtälöt

Toteutustapa: 24 t. lähiopetusta, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät

Opettajat: Juha Eskelinen sekä Ija Lahtinen ja Jenni Mikkonen

 

4) GEOMETRIA 3 OP

Tavoitteet: opiskelija hallitsee ikäkauden mukaisen geometrian opetuksen ja osaa laatia eri ikävaiheisiin soveltuvia oppimistehtäviä sekä havainnollistamaan geometrian opetusta luonnosta löytyvien muotojen avulla

Keskeiset sisällöt: muotopiirustus, vapaan käden geometria, geometria, pinta-ala, tilavuus, geometria luonnossa

Toteutustapa: 12 t. lähiopetusta, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät

Opettajat: Ija Lahtinen, Jenni Mikkonen ja Juha Eskelinen

 

5) MATEMATIIKAN DIDAKTIIKKA PERUSASTEELLA 2 OP

Tavoitteet: opiskelija oppii opettamaan matematiikkaa ikäkauden mukaisesti sekä eriyttämään ja arvioimaan opetusta monipuolisesti

Keskeiset sisällöt: matematiikan historia, eriyttäminen, matemaattiset oppimisvaikeudet, matematiikan arviointi, käänteinen opetus, erilaisia opetusmenetelmiä, harjoittelun merkitys matematiikan oppimisessa, ikäkauden mukaiset opetusmenetelmät

Toteutustapa: 12 t. lähiopetusta, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät

Opettajat: Ija Lahtinen, Jenni Mikkonen ja Juha Eskelinen

 

6) OMA MATEMAATTINEN OSAAMINEN JA OHJELMOINTI 5 OP

Tavoitteet: opiskelija tunnistaa oman matematiikan taitotasonsa ja oppii kehittämään sitä, omien taitojen vahvistaminen, tutustuu ohjelmoinnin alkeisiin

Keskeiset sisällöt: ohjelmoinnin alkeet ja erilaisia tehtäviä; miten matematiikan tehtäviä tehdään; sanalliset tehtävät; omien epävarmuuksien ja haasteiden tunnistaminen ja työstäminen

Toteutustapa: 24 t. lähiopetusta, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät

Opettajat: Juha Eskelinen

 

 

 

 

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.