Koulutusohjelmat

Steinerpedagoginen varhaiskasvattaja ja esiopettaja monimuotokoulutuksena työn ohessa 240 op

STEINERPEDAGOGISEN VARHAISKASVATTAJAN JA ESIOPETTAJAN KOULUTUS monimuotokoulutuksena työn ohessa 240 OP

Steinerpedagogiseksi varhaiskasvattajaksi 

Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen koulutus antaa kelpoisuuden toimia steiner-päiväkodissa varhaiskasvattajana ja esiopettajana (Varhaiskasvatuslaki 540/2018).

Opinnot koostuvat steinerpedagogiikan yleisopinnoista, perusopinnoista, aineopinnoista ja ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista.

Opintojen kesto muodostuu henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta.
Monimuoto-opinnot edellyttävät työskentelyä steinerpäiväkodissa. Lähiopintopäiviä on n. 10/lukukausi. Niiden lisäksi järjestetään verkkokursseja ja opiskelijat suorittavat erilaisia itsenäisiä kehittämisja oppimistehtäviä päiväkodissa.

Tiedollisissa opinnoissa opiskelija perehtyy kasvatuksen lähtökohtiin ja ihmisen kehitys-vaiheisiin niin, että pystyy edistämään lapsen kokonaisvaltaista ja yksilöllistä kehitystä. Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu tutkivan lähestymistavan ja ongelmanratkaisun
periaatteen. Koko koulutuksen läpäisevien taiteellisten opintojen kautta harjaantuu kasvatustaidon perusta, laadun taju ja eläytymiskyky sekä kyky objektiiviseen havain-noimiseen.

Hakuun liittyy ennakkotehtävä: Ennakkotehtävä_haku2024_steinerped-varhaiskasvatus

KASVATUSTAITOA JA KASVATUSTAIDETTA

Kasvatustaito on kasvattamisen taitoa, sitä, miten kasvattaja osaa toimia arjen kasvatustilanteissa päiväkodissa. Se on kasvattajan taitoa muuntaa opittu tieto kasvatusteoiksi ollessaan vuorovaikutuksessa lapsen ja lapsiryhmän kanssa. Opinnoissa on eripituisia ja eri aihealueisiin liittyviä harjoitteluja, joissa tätä kasvatustaitoa voi harjaannuttaa käytännössä.

Kasvatustaito syvenee kokemuksen ja harjoittelun myötä ja on parhaimmillaan luovaa kasvatustaidetta, tilanteen ja lapsen lukutaitoa. Kasvattaja harjaantuu olemaan avoimessa ennakkoluulottomassa vuorovaikutuksessa, lukemaan tilanteita, siinä olevia yksilöitä ja löytämään niistä oikean toimintatavan, oikein suunnatun pedagogisen teon. Varhaiskasvatuksen opinnot sisältävät runsaasti taiteellista työskentelyä. Taiteellisessa työskentelyssä tavoitteena on kehittää kasvattajan orgaanista muuntautumisen kykyä. Taiteen harjoittaminen pitää yllä kasvattajan sisäistä joustavuutta.


Snellman-korkeakoulu, kampuskoira Täplä

MITÄ OPINTOJEN JÄLKEEN

Valmistuttuaan opiskelijat työllistyvät varhaiskasvatuksen opettajaksi steinerpäiväkoteihin Suomessa.

Työllistymisprosentti steinerpäiväkoteihin on tällä hetkellä 100, erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Opintojen jälkeen on mahdollista hakeutua maisteriopintoihin yhteistyökorkeakouluun Norjaan (Rudolf Steiner University College).

Steinerpäiväkodit ovat pieniä kodinomaisia yksiköitä, joissa huolehditaan lasten ja henkilökunnan hyvinvoinnista.Steinerpäiväkotien valtakunnallinen yhteistyöverkosto, Steinerkasvatuksen liiton varhaiskasvatusjaosto, on erittäin aktiivinen ja lisää yhteisöllisyyden kokemusta myös kansainvälisiin yhteyksiin.

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.