Koulutusohjelmat

ELÄMÄNKAARITYÖ JA SOSIAALISET TAIDOT – Valmennusohjelma 20.-21.9.2024, 22.-23.11.2024 ja 10.-11.1.2025 / 5 op

ELÄMÄNKAARITYÖ JA SOSIAALISET TAIDOT - VALMENNUSOHJELMA 20.-21.9.2024, 22.-23.11.2024 ja 10.-11.1.2025 / 5 OP AMMATILLISUUTTA SYVENTÄVÄ TÄYDENNYSKOULUTUS KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE

Ohjelma on oppimisympäristö elämänkaarityön ja sen tutkimisen sekä sosiaalisten taitojen harjoittamiseksi. Koulutus palvelee henkilöä, joka haluaa kasvaa kohti syvempää itsetuntemusta ja oppia ohjaamaan muita itsensä löytämisen tiellä. Koulutusohjelman perustalla on hengentieteen elävä kuva kehittyvästä ihmisestä.

Elämän tutkiminen on itsetuntemuksen edellytys ja oman johtajuuden (itsensä johtamisen) perusta. Elämänkaaren tutkiminen eli biografiatyö on systeemisesti etenevä tutkimisen tapa, jonka avulla voi turvallisella tavalla jäsentää elämää. Elämänkaarityön vahvistaessa elämän tapahtumien merkityksien avautumista myös riski uupumiseen ja sisäisen tasapainon menettämiseen vähenee. Kasvavan itseymmärryksen ja sosiaalisten taitojen myötä elämän mielekkyyden ja hallinnan tunne vahvistuu.

Koulutuksen rakenne, yhteensä 5 op:

Kolme koulutusjaksoa, jotka muodostuvat lähikoulutuspäivistä (20.-21.9.2024, 22.-23.11.2024 ja 10.-11.1.2025) sekä näihin liittyvistä erikseen sovittavista itsenäisen työskentelyn päivistä sekä oppimisryhmien tapaamisista, joissa mukana etätapaamiset valmentajan kanssa.

1. Lähipäivät sisältävät alustuksia, harjoituksia, tehtäviä sekä taiteellista työskentelyä.

2. Itsenäinen työskentely lähipäivien välillä koostuu oppimistehtävistä, kirjallisuuteen perehtymisestä sekä näihin liittyvästä työskentelystä parin tai pienryhmän kanssa. Lähipäivien välillä toteutetaan myös etätapaaminen valmentajan kanssa.

Ohjelmarunko:

Syyskuu 2024
Lähipäivät Snellman-korkeakoululla 20.-21.9.2024, pe kello 10:00-16, la klo 8:30-16
Tulevaisuus tulee ihmisen elämään kapinallisena häirikkönä
Johdanto elämänkaarityöhän – teemojen esittely

Lokakuu 2024
Itsenäinen työskentely: Oppimistehtävät, kirjallisuus, pienryhmätyöskentely, etätapaaminen ryhmän kanssa sovittuna ajankohtana valmentajan kanssa.

Marraskuu 2024
Lähipäivät Snellman-korkeakoululla 22.-23.11.2024, pe kello 10:00-16, la klo 8:30-16
Kaikki lähtee yksilöstä
Teemojen syventäminen

Joulukuu 2024
Itsenäinen työskentely: Oppimistehtävät, kirjallisuus, pienryhmätyöskentely, etätapaaminen ryhmän kanssa sovittuna ajankohtana valmentajan kanssa.

Tammikuu 2025
Lähipäivät Snellman-korkeakoululla 10.-11.1.2025 pe kello 10:00-16, la klo 8:30-16
Ihminen kehittyy omaksi itsekseen toisten avulla
Teemojen kokoaminen.
Opitun kokoava tarkastelu ja kirkastaminen. Oppimistehtävien jakaminen. Polkuja tulevaisuuteen.

Tarkempi ohjelma sisältöineen saatavissa tällä sivustolla lähiaikoina tai pyydettäessä (hannu.tuovinen(at)gmail.com)

Ilmoittautumiset 3.9.2024 mennessä. Valmennusohjelma toteutetaan vähintään 10 osallistujalla.

Valmentajina toimivat Elämänkaarityö ry:n jäsenet, jotka ovat vuosien varrella kouluttautuneet elämänkaariajatteluun ja -työhön sekä kotimaassa että ulkomailla.

Ohjelmasta ja sen toteutuksesta vastaa koulutuksen järjestäjätiimi: Hannu Tuovinen, vastuuohjaajana; Mikko Romppanen, Tuulikki Sarekoski, Kimmo Sarekoski ja Kaisa Vainionpää.

Valmennuksen järjestää yhteistyössä Snellman-korkeakoulu ja Elämänkaarityö ry.

Missä: Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, 00850 HELSINKI

Kenelle: Kaikille kiinnostuneille

Milloin: Kolme koulutusjaksoa, jotka muodostuvat lähikoulutuspäivistä (20.-21.9.2024,  22.-23.11.2024 ja 10.-11.1.2025 pe kello 10:00-16, la klo 8:30-16) sekä näihin liittyvästä erikseen sovittavasta itsenäisestä työskentelystä ja oppimisryhmien tapaamisista

Hinta: 600e (Snellman-korkeakoulun opiskelijat 250e)

Kurssin vastuukouluttajat: Hannu Tuovinen ja Tuulikki Sarekoski

HUOM! Snellman-korkeakoulun opiskelijat voivat sisällyttää tämän kurssin osaksi valinnaisia opintojaan.

Kurssi hyväksiluetaan osaksi steinerpedagogiikan perehtyneisyysopintoja/steinerkasvatuksen perusopintoja (ks. Snellman-korkeakoulu | Perehtyneisyyssuositus Steinerkasvatuksen liiton jäsenille) Tästä lisätietoja antaa Eeva Raunela, rehtori, eeva.raunela(at)s-k.fi

Kuva: Anna-Liisa Tarvainen

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.