Snellman -korkeakoulu

Snellman-korkeakoulun virallinen asema perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä 1998/632. Steinerkoulun opettajien kelpoisuudet perustuvat asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998/986, sekä sen lisäksi Opetushallituksen määräyksiin 40/011/2010 ja 9/011/2011.

Opinnot varhaiskasvattajalinjalla johtavat Varhaiskasvatuslain mukaisesti (540/2018, 26 §) varhaiskasvatuksen opettajan ja esiopetuksen kelpoisuuteen steinerpedagogisessa päiväkodissa. Varhaiskasvattajaopinnoilla saa myös kelpoisuuden toimia steinerpedagogisen päiväkodin johtajana vuoteen 2030 asti, jolloin päiväkodin johtajalla tulee olla kasvatustieteen maisterin opinnot suoritettuna varhaiskasvattajaopintojen lisäksi. (Varhaiskasvatuslaki 540, 2018, 31, 75 §)

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena kaikki Snellman-korkeakoulun järjestämät opinnot ovat vapaan sivistystyön lain nimeämiä vapaatavoitteisia opintoja. Opetusministeriö on kuitenkin määritellyt Snellman-korkeakoulun erityistehtäväksi steinerpedagogisen opettajakoulutuksen järjestämisen. Opettajakoulutus Snellman-korkeakoulussa on yliopistollisen opettajakoulutuksen mukaisesti yleissivistävän steinerkoulun ja esiopetuksen opettajan ammattikelpoisuuteen ja asiantuntijuuteen tähtäävää – ja siksi korkeakoulumuotoista ja opettajan asetuksenmukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävää.

Snellman-korkeakoulun opettajakoulutusten kasvatusfilosofinen perusta on steinerpedagogisessa, kokonaisvaltaisessa ihmiskäsityksessä.

Snellman-korkeakoulussa voi opiskella   

1) Opetushallituksen myöntämiä kelpoisuuteen johtavia opintoja:   

 • steinerkoulun luokanopettajakoulutus 280–300 op   
 • steinerkoulun kuvataiteen aineenopettajakoulutus 300 op  (ei hakua 2024) 
 • steinerkoulun eurytmian aineenopettajakoulutus 240 op   

2) Varhaiskasvatuslain (540/2018, 26§) mukaisia kelpoisuuteen johtavia opintoja:  

 • steinerpedagogisen varhaiskasvattajan ja esiopettajan koulutus monimuotokoulutuksena 240 op  
 • steinerpedagogisen varhaiskasvattajan ja esiopettajan koulutus 240 op (ei hakua 2024)   

3) eri laajuisia vapaan sivistystyön opintoja:  

 • steinerpedagogiikan yleisopinnot päivä- ja viikonloppuopintoina 60 op  
 • steinerpedagogisen puhe- ja draamataidepedagogin opinnot 240 op  (ei hakua 2024) 
 • kuvataiteen opinnot 60–180 op  (ei hakua 2024) 
 • eurytmian aineenopettajan pedagoginen täydennyskoulutus 60 op   
 • perehtyneisyys steinerpedagogiseen varhaiskasvatukseen 60 op   
 • luokanopettajan ja aineenopettajan perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan 25 op, opinnot on mahdollista suunnitella yksilölliset koulutustarpeet huomioiden

Katso myös lyhytkurssit! 

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.