Koulutusohjelmat

Ihmiskäsitys steinerpedagogiikassa 7 op

Ihmiskäsitys steinerpedagogiikassa 7 op -verkkokurssi

(2. opintokokonaisuus Steinerkasvatuksen liiton jäsenyhteisöjä ja niissä toimivaa pedagogista henkilökuntaa koskevan uuden perehtyneisyyssuosituksen mukaisista opinnoista, kuuluu kokonaisuuteen Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op)

Missä: steinerkurssit.fi

Milloin: Vuoden 2024 aikana

Hinta: 350e/opiskelija; alennus 20%, mikäli yhteisöstä on 2 tai enemmän osallistujaa kurssille

Ilmoittautuminen ja kurssin aloittaminen: 

1) Ilmoittaudu kurssille täällä.

2) Maksettuasi kurssimaksun (lasku lähetetään sähköpostitse laskutusosoitteeseen) sinut lisätään kurssialustalle steinerkurssit.fi-alustalle ja saat siitä ilmoituksen sähköpostiin.

3) Aloita opiskelu. Seuraa etenemisohjeita verkkoalustalla. Saat todistuksen Snellman-korkeakoulusta kurssin suorituksen jälkeen.

Järjestää: Snellman-korkeakoulu yhteistyössä Steinerkasvatuksen liiton kanssa

Vastuuopettaja: Kirsi Kokko, kirsi.kokko@s-k.fi

Ihmiskäsitys steinerpedagogiikassa 7 op

Tervetuloa Ihmiskäsitys steinerpedagogiikassa -kurssille! Tämän kurssin tavoitteena on mm. johdattaa sinut biologisen, psykologisen, filosofisen ja antroposofisen hengetieteen sekä steinerkasvatuksen ihmiskäsityksen pariin. Tutustut myös steinerpedagogiikan historiaan sekä ikäkausikasvatukseen.

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija monipuolisesti ihmiskäsityksiin sekä steinerpedagogiikan ja kasvatustieteen suhteeseen, perehdyttää steinerpedagogiikan syntymiseen ja kehittymiseen, esitellä mm. sivistyksen käsite, opetuksen traditio, oman ajattelun suhde opetuksen traditioon, pohtia ja reflektoida omia ajatuksia ja ideoita oman oppimispäiväkirjan avulla

Kurssin sisältö

  • Kurssin esittely, rakenne ja käytännön asiat
  • hengentieteellinen kasvatusfilosofia
  • steinerpedagogiikka kasvatustieteen kontekstissa
  • kasvatustieteen ja steinerkoulun historia
  • ikäkaudet steinerkasvatuksessa
  • Itsenäinen työskentely

Toteutustapa

Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan verkkovälitteisesti ja asynkronisesti. Kurssikokonaisuus muodostuu verkkoluennoista, teksteistä sekä osien kirjallisista tehtävistä. Tehtävät palautetaan niille varattuun palautelaatikkoon yhtenä tiedostona. Tehtävän perusteella kurssisi arvioidaan suoritetuksi.

Kurssi (7 op) vaatii yhteensä 189h työskentelyä, joista verkkoluennot ja –tekstit 30h perehtyminen kurssin ohjeistuksiin, käytännön asioihin 5h, itsenäisten tehtävien työstäminen 154h.

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.