Koulutusohjelmat

Tule opiskelemaan steiner­pedagogikkaa — Haku on auki!

Snellman-korkeakoulun opiskelijat opiskelevat eri koulutusohjelmissa omaan elämäntilanteeseensa sopivasti joko päätoimisesti tai osa-aikaisesti. Opiskelun keskeisiä lähestymistapoja ovat ilmiölähtöisyys, taiteellisuus, toiminnallisuus ja henkisyys.

Snellman-korkeakoulussa voi tällä hetkellä opiskella

1) Opetushallituksen myöntämiä kelpoisuuteen johtavia opintoja:  

 • steinerkoulun luokanopettajakoulutus 280–300 op 
 • steinerkoulun kuvataiteen aineenopettajakoulutus 300 op 
 • steinerkoulun eurytmian aineenopettajakoulutus 240 op

2) Varhaiskasvatuslain (540/2018, 26§) mukaisia kelpoisuuteen johtavia opintoja: 

 • steinerpedagogisen varhaiskasvattajan ja esiopettajan koulutus 240 op, myös monimuotokoulutuksena työn ohessa  

3) eri laajuisia vapaan sivistystyön opintoja: 

 • steinerpedagogiikan yleisopinnot päivä- ja viikonloppuopintoina 60 op
 • steinerpedagogisen puhe- ja draamataidepedagogin opinnot 240 op
 • kuvataiteen opinnot 60–180 op
 • eurytmian aineenopettajan pedagoginen täydennyskoulutus 60 op
 • perehtyneisyys steinerpedagogiseen varhaiskasvatukseen 60 op 
 • luokanopettajan ja aineenopettajan perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan 25 op, opinnot on mahdollista suunnitella yksilölliset koulutustarpeet huomioiden, ota yhteyttä info@s-k.fi
 • Katso myös lyhytkurssit! 

Tule opiskelemaan steinerpedagogikkaa -
Haku on auki!

Koulutusohjelmat

Steinerpedagogiikan Yleisopinnot 60 op

Kuvataidepedagogin opinnot  

Kuvataideopinnot: Väri ja muoto

Kuvataiteen aineenopettajakoulutus

Perehtyneisyys steinerpedagogiseen varhaiskasvatukseen

Eurytmian aineenopettaja 

Puhe- ja draamataideopinnot

Väri ja muoto -kuvataidekurssi

Steinerpedagoginen varhaiskasvattaja ja esiopettaja

Luokanopettajakoulutus

Steinerpedagogiikan Yleisopinnot työn ohessa

The Future of Waldorf Education – Steinerkoulujen aineenopettajapäivät

Lyhytkurssit

lyhytkursseja

Olet tervetullut eri pituisille lyhytkursseille. Ilmoittaudu mukaan! 

Väri ja muoto -kuvataidekurssi

The Future of Waldorf Education – Steinerkoulujen aineenopettajapäivät

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.