Koulutusohjelmat

Tule opiskelemaan steiner­pedagogikkaa, haku on nyt auki! — ilmoittaudu syksyn 2024 lyhytkursseille!

Snellman-korkeakoulun opiskelijat opiskelevat eri koulutusohjelmissa omaan elämäntilanteeseensa sopivasti joko päätoimisesti tai osa-aikaisesti. Opiskelun keskeisiä lähestymistapoja ovat ilmiölähtöisyys, taiteellisuus, toiminnallisuus ja henkisyys.

KoulutusohjelmatLyhytkurssitVerkkokurssit

Snellman-korkeakoulussa voi opiskella lukuvuonna 2024-2025:

1) Opetushallituksen myöntämiä kelpoisuuteen johtavia opintoja:  

  • steinerkoulun luokanopettajakoulutus 280–300 op 
  • steinerkoulun eurytmian aineenopettajakoulutus 240 op

2) Varhaiskasvatuslain (540/2018, 32§, 26§) mukaisia kelpoisuuteen johtavia opintoja: 

  • steinerpedagogisen varhaiskasvattajan ja esiopettajan koulutus 240 op,  monimuotokoulutuksena 

3) eri laajuisia vapaan sivistystyön opintoja: 

  • steinerpedagogiikan yleisopinnot päiväopintoina 60 op
  • eurytmiapedagogiset opinnot 60 op
  • perehtyneisyys steinerpedagogiseen varhaiskasvatukseen 60 op 
  • luokanopettajan ja aineenopettajan perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan 25 op, opinnot on mahdollista suunnitella yksilölliset koulutustarpeet huomioiden, ota yhteyttä info@s-k.fi
  • Katso myös lyhytkurssit!
 

Tule opiskelemaan steinerpedagogikkaa !

Koulutusohjelmat

Eurytmiapedagoginen koulutus 60 op työn ohessa

Steinerpedagogiikan yleisopinnot 60 op

Luokanopettajakoulutus 300 op

Steinerpedagoginen varhaiskasvattaja ja esiopettaja monimuotokoulutuksena työn ohessa 240 op

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina

Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op monimuotokoulutuksena

Eurytmian aineenopettaja  240 op

Taito- ja taidevuosi 53 op

Oppimisen ja koulutuksen haasteet 5 op

Hoitopedagoginen kurssi 5 op – ammatillisuutta syventävä täydennyskoulutus opettajille ja kasvattajille

Taide opetusmetodina 6 op (verkkokurssi + lähiopinnot)

Ihmiskäsitys steinerpedagogiikassa 7 op

Benedict Zweifel: Kolmi- ja nelisoinnut eurytmiassa

Johdatus steinerpedagogiikkaan 5 op -verkkokurssi

ELÄMÄNKAARITYÖ JA SOSIAALISET TAIDOT – Valmennusohjelma 20.-21.9.2024, 22.-23.11.2024 ja 10.-11.1.2025 / 5 op

Oma matemaattinen osaaminen ja ohjelmointi 5 op

Matematiikan, geometrian ja ohjelmoinnin opetus steinerpedagogisessa esiopetuksessa ja perusasteella 25 op

Lyhytkurssit

lyhytkursseja

Olet tervetullut eri pituisille lyhytkursseille. Ilmoittaudu mukaan!

Ihmiskäsitys steinerpedagogiikassa 7 op

Taide opetusmetodina 6 op (verkkokurssi + lähiopinnot)

Hoitopedagoginen kurssi 5 op – ammatillisuutta syventävä täydennyskoulutus opettajille ja kasvattajille

Oppimisen ja koulutuksen haasteet 5 op

Taito- ja taidevuosi 53 op

Benedict Zweifel: Kolmi- ja nelisoinnut eurytmiassa

Johdatus steinerpedagogiikkaan 5 op -verkkokurssi

ELÄMÄNKAARITYÖ JA SOSIAALISET TAIDOT – Valmennusohjelma 20.-21.9.2024, 22.-23.11.2024 ja 10.-11.1.2025 / 5 op

Oma matemaattinen osaaminen ja ohjelmointi 5 op

Matematiikan, geometrian ja ohjelmoinnin opetus steinerpedagogisessa esiopetuksessa ja perusasteella 25 op

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.