Koulutusohjelmat

Tule opiskelemaan steiner­pedagogikkaa, haku on nyt auki! — ilmoittaudu syksyn 2024 lyhytkursseille!

Snellman-korkeakoulun opiskelijat opiskelevat eri koulutusohjelmissa omaan elämäntilanteeseensa sopivasti joko päätoimisesti tai osa-aikaisesti. Opiskelun keskeisiä lähestymistapoja ovat ilmiölähtöisyys, taiteellisuus, toiminnallisuus ja henkisyys.

KoulutusohjelmatLyhytkurssitVerkkokurssit

Snellman-korkeakoulussa voi opiskella lukuvuonna 2024-2025:

1) Opetushallituksen myöntämiä kelpoisuuteen johtavia opintoja:  

  • steinerkoulun luokanopettajakoulutus 280–300 op 
  • steinerkoulun eurytmian aineenopettajakoulutus 240 op

2) Varhaiskasvatuslain (540/2018, 32§, 26§) mukaisia kelpoisuuteen johtavia opintoja: 

  • steinerpedagogisen varhaiskasvattajan ja esiopettajan koulutus 240 op,  monimuotokoulutuksena 

3) eri laajuisia vapaan sivistystyön opintoja: 

  • steinerpedagogiikan yleisopinnot päiväopintoina 60 op
  • eurytmiapedagogiset opinnot 60 op
  • perehtyneisyys steinerpedagogiseen varhaiskasvatukseen 60 op 
  • luokanopettajan ja aineenopettajan perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan 25 op, opinnot on mahdollista suunnitella yksilölliset koulutustarpeet huomioiden, ota yhteyttä info@s-k.fi
  • Katso myös lyhytkurssit!
 

Tule opiskelemaan steinerpedagogikkaa !

Koulutusohjelmat

Eurytmiapedagoginen koulutus 60 op työn ohessa

Steinerpedagogiikan yleisopinnot 60 op

Luokanopettajakoulutus 300 op

Steinerpedagoginen varhaiskasvattaja ja esiopettaja monimuotokoulutuksena työn ohessa 240 op

Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op monimuotokoulutuksena

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina

Eurytmian aineenopettaja  240 op

Taide opetusmetodina 6 op (verkkokurssi + lähiopinnot)

Hoitopedagoginen kurssi 5 op – ammatillisuutta syventävä täydennyskoulutus opettajille ja kasvattajille

Oppimisen ja koulutuksen haasteet 5 op

Johdatus steinerpedagogiikkaan 5 op -verkkokurssi

Ihmiskäsitys steinerpedagogiikassa 7 op

ELÄMÄNKAARITYÖ JA SOSIAALISET TAIDOT – Valmennusohjelma 20.-21.9.2024, 22.-23.11.2024 ja 10.-11.1.2025 / 5 op

Kuultomaalauskurssi

Oma matemaattinen osaaminen ja ohjelmointi 5 op

Geometrian opetus steinerkoulussa 3 op

Steinerkoulujen luokanopettajien KesäKokoontuminen

Matematiikan didaktiikka perusasteella 2 op

Matematiikan, geometrian ja ohjelmoinnin opetus steinerpedagogisessa esiopetuksessa ja perusasteella 25 op

Monipuolinen eurytmia – johdanto 2000-luvun eurytmiaan 1 op

Lyhytkurssit

lyhytkursseja

Olet tervetullut eri pituisille lyhytkursseille. Ilmoittaudu mukaan!

Johdatus steinerpedagogiikkaan 5 op -verkkokurssi

Taide opetusmetodina 6 op (verkkokurssi + lähiopinnot)

Ihmiskäsitys steinerpedagogiikassa 7 op

Hoitopedagoginen kurssi 5 op – ammatillisuutta syventävä täydennyskoulutus opettajille ja kasvattajille

Oppimisen ja koulutuksen haasteet 5 op

Kuultomaalauskurssi

ELÄMÄNKAARITYÖ JA SOSIAALISET TAIDOT – Valmennusohjelma 20.-21.9.2024, 22.-23.11.2024 ja 10.-11.1.2025 / 5 op

Oma matemaattinen osaaminen ja ohjelmointi 5 op

Geometrian opetus steinerkoulussa 3 op

Steinerkoulujen luokanopettajien KesäKokoontuminen

Matematiikan didaktiikka perusasteella 2 op

Matematiikan, geometrian ja ohjelmoinnin opetus steinerpedagogisessa esiopetuksessa ja perusasteella 25 op

Monipuolinen eurytmia – johdanto 2000-luvun eurytmiaan 1 op

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.