Koulutusohjelmat

Steinerpedagogiikan yleisopinnot 60 op

Yleisopinnot

Voimaannuttava välivuosi

Yleisopinnot koostuu steinerpedagogiikan perus- ja aineopinnoista. Se toimii myös omana opintokokonaisuutena, jonka voi tehdä voimaannuttavana välivuotena tai uutta suuntaa etsiessä.
Kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen mukaisesti opinnot sisältävät steinerpedgogiikkaa, filosofiaa, taiteita ja kädentöitä. Tämä pohja tukee henkisiä, persoonallisia sekä sosiaalisia kykyjä, jotka ovat myös opettajan ydinosaamisen alueita.

Yleisopintojen tavoitteena on johdattaa opiskelija itsenäiseen, elävään ajatteluun.

YHTEISÖLLISYYTTÄ JA HENKISTÄ KASVUA

”Yleisopintovuosi on avannut minulle uuden näkökulman maailmaan. Pysähtyminen rauhassa eri ilmiöiden äärelle on saanut minut havainnoimaan ympäristöä päivittäin uusin silmin, ymmärtämään pientenkin yksityiskohtien merkityksen ja tuntemaan sisäistä rauhaa ja kiitollisuutta.”

Teoria- ja taideaineiden integroituminen kokonaisuudeksi kehittää yhteyden luomista todellisuuteen. Erilaisten perusilmiöiden, värien, muotojen, sävelten, äänen ja liikkeen tutkiminen taidejaksoilla herättää aktiivista, aistivaa osallisuutta. Yhteisöllisyys, omien ajatusten ja kokemusten sanallistaminen ja niiden jakaminen sekä muiden kuuntelu ryhmässä ovat tärkeä osa oppimisprosessia.

Henkisen kasvun vuosi!

Snellman-korkeakoulu, kampuskoira Täplä

MITÄ OPINTOJEN JÄLKEEN?

Yleisopintovuoden jälkeen opiskelija voi hakea opiskelemaan Snellman-korkeakoulun muihin koulutusohjelmiin. Yleisopintovuosi on steinerpedagogisen varhaiskasvattaja- ja luokanopettajaopintojen ensimmäinen opintovuosi.

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.