Koulutusohjelmat

Luokanopettajakoulutus 300 op

LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Yleistä opinnoista

Steinerkoulun luokanopettajaopinnot koostuvat perus- ja aineopinnoista (180 op), sekä syventävistä opinnoista (120 op). 300 op kokonaisuus antaa kelpoisuuden toimia steinerkoulun luokanopettajan tehtävässä.

Yhteisöllisyys ja vuorovaikutteinen oppimisprosessi on keskeinen osa koko steinerpedagogiikkaa, niin ihmisten kesken kuin luonnon ja ihmistenkin välillä. Tämä painotus näkyy vahvasti luokanopettajan monialaisissa opinnoissa. Opintojen aikana tehdään 4–5 laajaa käytännön opetusharjoittelujaksoa eri steinerkouluissa.

Syventävissä opinnoissa keskiössä on tutkimus, syvempi perehtyminen itse valittuun pedagogiseen aiheeseen. Tavoitteena on oppia ymmärtämään kehittyvää lasta eri ikävaiheissa, opetustilannetta ja omaa kasvattajuutta. Syventävien opintojen päämääränä on terävöittää havaintokykyä, vahvistaa opettajaopiskelijan omaa didaktiivista näkemystä ja luovuutta.

Hakuun liittyy ennakkotehtävä: Ennakkotehtävä_haku2024_steinerkoulun_luokanop.

Sisäisesti aktiiviseksi opetustaiteilijaksi

Luokanopettajavaihe voi steinerkoulussa kestää ensimmäisestä kahdeksanteen luokkaan asti. Tiedollinen osaaminen ja opetettavan aineksen muuntaminen kullekin ikäkaudelle sopivaksi taiteelliseksi ja lasta koskettavaksi kokonaisuudeksi onkin opintojemme keskiössä. Opiskelijasta tulisi opintojen aikana kasvaa sisäisesti aktiivinen, lapsen ja nuoren tarpeet tunnistava luova opetustaitelija! 

Snellman-korkeakoulu, kampuskoira Täplä

MITÄ OPINTOJEN JÄLKEEN

Valmistuttuaan opiskelijat työllistyvät opettajaksi steinerkouluihin Suomessa. Työllistymisprosentti steinerkouluihin on tällä hetkellä 100, erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet luokanopettajiksi myös peruskouluihin sekä muihin kasvatusalan ammatteihin.

Opintojen jälkeen on mahdollista hakeutua maisteriopintoihin yhteistyökorkeakouluun Norjaan (Rudolf Steiner University College) sekä edelleen tohtoriopintoihin.

Seuraa somessa

@steineropeopinnot

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.