Steinerpedagogista opettajankoulutusta ja taidekoulutusta

Tule opiskelemaan steinerpedagogikkaa

Kiitos kaikille hakemuksensa lähettäneille! Olemme yhteydessä haastatteluajan sopimisesta! Päätös opiskelijavalinnasta tehdään viimeistään 16.6.
Lisähaku on auki 15.4. – 12.8. HUOM! Mikäli haet luokanopettaja- tai varhaiskasvatuskoulutukseen,  ennakkotehtävän palautus on viimeistään 12.8., mutta voit palauttaa tehtävän myös aiemmin. Haastattelemme hakijoita kesäkuulle asti.

Eurytmian aineenopettajan koulutukseen haku jatkuu.

Päätoimiset opinnot:

 • Yleisopinnot 60 op
 • Steinerpedagoginen varhaiskasvattaja ja esiopettaja 240 op
 • Steinerkoulun luokanopettaja 180+120 op
 • Eurytmian aineenopettaja 240 op
 • Puhe- ja draamataidepedagogi 240 op
 • Kuvataideopinnot 2. - 5. vuosi, jatko-opinnot 180-300 op (60-180 op suorittaneille)

Sivutoimiset opinnot:

 • Yleisopinnot työn ohessa 60 op
 • Steinerpedagoginen varhaiskasvattaja ja esiopettaja työn ohessa 240 op (monimuoto)
 • Perehtyneisyys steinerpedagogiseen varhaiskasvatukseen työn ohessa 60 op
 • Steinerpedagogiikan perus- ja aineopintoja työn ohessa 12- 60 op (monimuoto)
 • Steinerpedagogiikan perehtyneisyysopinnot aineenopettajille työn ohessa 12 op
 • Eurytmian aineenopettajan pedagoginen täydennyskoulutus työn ohessa 60 op

 

Mitä tarkoittaa tulevaisuuden opettajuus? 

 Elävä korkeakoulu -julkaisu juhlistaa 40-vuotiasta Snellman-korkeakoulua suuntaamalla katseen kohti tulevaisuuden kasvatusviisautta.