Blogi

Perehtyneisyyssuositus Steinerkasvatuksen liiton jäsenille

Snellman-korkeakoulun ja Steinerkasvatuksen liiton yhteistyö tiivistyy Steinerkasvatuksen liiton jäsenyhteisöjä ja niissä toimivaa pedagogista henkilökuntaa koskevan uuden perehtyneisyyssuosituksen myötä. Steinerkasvatuksen liiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.9.2022 uuden perehtyneisyyssuosituksen jäsentensä pedagogiselle henkilöstölle. Uusi suositus kumoaa aiemmat suositukset.

 

 

Snellman-korkeakoulu tarjoaa perehtyneisyyssuosituksen mukaisia opintoja niin kokoaikaisina, osa-aikaisina kuin monimuoto-opintoina ja jatkossa myös osittain verkko-opintoina. Steinerkasvatuksen perusopinnot (25op) muotoillaan perehtyneisyysopintoja opiskelevan henkilön omaan tilanteeseen sopivaksi. Vaihtoehtoja on runsaasti:

  • Opinnot voi tehdä päiväopintoina kokopäiväisesti noin yhden syyslukukauden aikana ns. yleisopintovuoden opinto-ohjelman mukaan,
  • opinnot voi tehdä noin yhden lukuvuoden aikana osa-aikaisesti työn ohessa steinerpedagogiikan yleisopinnot työn ohessa -opinto-ohjelman mukaan,
  • opinnot voi tehdä räätälöidysti intensiivikursseina yhdistäen päiväopintojen ja monimuoto-opintojen ohjelmaa,
  • jatkossa myös verkko-opiskelun ja kontaktiopetuksen yhdistäviä kokonaisuuksia on suunnitteilla kesäyliopistoyhteistyönä, tästä tulee lisää infoa vielä syksyn 2022 aikana.

Opintomaksu määräytyy suoritettavien opintopisteiden mukaan, joka 25 opintopisteen kokonaisuudessa on 46e/op silloin, kun opinnot tehdään kokonaisuudessaan Snellman-korkeakoulussa lähi- tai monimuoto-opintoina. Verkkokurssin opintomaksu määritellään opintokokonaisuuksien muotoilun valmistuttua.

Perehtyneisyysopinnot noudattavat Snellman-korkeakoulussa tarjottavien steinerkasvatuksen perusopintojen opetussuunnitelmaa. Tämä mahdollistaa muun muassa sen, että opiskelija voi halutessaan hakeutua myös aineopintoihin ja jatkaa kelpoisuuksiin johtaviin koulutuksiin.

Kokonaisvaltaisten opintojen tavoitteena on yksilön omien kykyjen, fyysisten, psyykkisten sekä henkisten voimavarojen herättäminen ja keinojen tarjoaminen näiden kykyjen elinikäiselle ja tasapainoiselle kehittämiselle. Ajattelun alueella tämä merkitsee kykyä ajatella itsenäisesti omien havaintojen pohjalta. Ajattelun vapaus ja liikkuvuus sekä luova mielikuvitus ovat tämän kyvyn eräitä aspekteja. Ajattelun kyky sisältää myös eettisen ulottuvuuden – pyrkimyksen totuudellisuuteen. Tunteiden alueella on kysymys kyvystä kokea maailman laadullisuuksia. Tämä merkitsee herkkyyttä ja avoimuutta, eläytymisen ja myötäelämisen kykyä. Siihen sisältyy myös aistimisen ja havaitsemisen herkkyys, esteettisten arvojen taju. Tahdonelämän alueella on kysymys kyvystä toimia itse asettamiensa päämäärien hyväksi, tarttua asioihin ja toteuttaa oikeaksi oivallettu idea. Kysymys on samalla tahdon suunnasta, eettisyyden tajusta: kyvystä toimia sisäisestä vapaudesta käsin toisten tai yhteisten tarpeiden mukaisesti.

 

Lisätietoja perehtyneisyyskoulutuksesta voit kysyä osoitteesta info@s-k.fi

Steinerkasvatuksen liitto

 

 

Lue myös

Tervetuloa aloittamaan uusi lukuvuosi Snellman-korkeakouluun!

Eeva Raunela, KT / Rehtori / Snellman-korkeakoulu Minulle oppiminen tarkoittaa hidasta oivaltamisen prosessia siitä, kuka minä olen. Näen oppimisen aktiivisena sosiaalisena toimintana, jonka seurauksena ihminen alkaa ymmärtää omaa itseään. Yksilölle oppiminen tarkoittaa osallisuutta yhteisöön, yhteisölle yksilön oppiminen tarkoittaa toiminnan uudelleenhahmottamista ja kehittämistä, ja yhteisöjen väliselle

Lue lisää

Kuuntelu opettajankoulutuksessa – steinerpedagogiikka kehittyy opettajankoulutusta kehittämällä

Eeva Raunela, KT / Rehtori / Snellman-korkeakoulu Kirsi Kokko, väitöskirjatutkija / M. Ed / steinerpedagoginen luokanopettaja   Snellman-korkeakoulu juhli 40-vuotista taivaltaan vuonna 2020 koronapandemian tuomien rajoitusten varjossa. Koko pandemian tuoman epävarmuuden ja koulutuskentän mullistusten myötä korkeakoulussa on vahvistunut käsitys siitä, että 100-vuotiaan steinerpedagogiikan vahvat perinteet

Lue lisää

Hypätessäni mukaan yleisopintovuodelle takanani oli 22 vuoden työura ja etsin itselleni aktiivisesti uutta suuntaa

Millaisia kokemuksia yleisopintovuosi opiskelijassa herättää? Voiko opintovuodesta tulla merkityksellinen matka, joka johdattaa näkemään itsestä ja maailmasta uusia puolia, vahvistaa omia voimavaroja tai innostaa kokonaan uudelle uralle? ”Yleisopintovuosi on avannut minulle uuden näkökulman maailmaan. Pysähtyminen rauhassa eri ilmiöiden äärelle on saanut minut havainnoimaan ympäristöä päivittäin uusin

Lue lisää

Uutiskirje

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.