Horisontaalinen johtaminen -Johtamisen erikoisammattitutkinto
|

Koulutus Tukea johtamistyöhön ja siinä kehittymiseen on suunniteltu alkavaksi keväällä 2019, mikäli ryhmä saadaan täyteen. OMNIA järjestää yhteistyössä IMOn ja Snellman-korkeakoulun kanssa Johtamisen erikoisammattitutkintoon johtavan koulutuksen. Koulutus on suunnattu steinerkouluille ja -päiväkodeille. Tarkemmat tiedot päivittyvät tänne lähiaikoina.  

Tervetuloa tutustumaan Snellman-korkeakouluun
|

Kampuksemme on avoin tutustumiskäynneille. Jos haluat tutustua opintoihin, ota yhteys toimistoon.  

Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus 60 op
|

Syksyllä 2018 Snellman-korkeakoululla alkoi perehtyneisyyskoulutus steinerpedagogiseen varhaiskasvatukseen. Koulutus on laajuudeltaan 60 op. Koulutus tapahtuu työnohella kahden vuoden aikana ja se pitää sisällään; – 40 lähiopintopäivää – kirjallisia tehtäviä – taidetutkielman – lapsihavainnointitehtävän – yhden vuoden ohjatun harjoittelun steinerpäiväkodissa tehtävineen. Opintoteemoina:   ihmiskäsitys, luovuus, leikki, ravinto, aistit, liikuntakasvatus, puheilmaisu, … Lue lisää

Perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan (aineen- ja luokanopettajille) 15 op
|

Steinerpedagogiset yleisopinnot työn ohella järjestää perehtyneisyyskoulutusta: – viikonloppuopintoina Snellman-korkeakoulussa – opettajina kokeneita suomalaisia steinerkoulun opettajia – opinnot räätälöity aineopettajille ja peruskoulun luokanopettajille, jotka haluavat toimia opettajina steinerkoulussa – mahdollista suorittaa perehtyneisyys tai osallistua vain yhteen, kahteen viikonloppuun Opinnot järjestetään osana … Lue lisää

Steinerkoulun luokanopettajan liikunnan sivuaineopinnot 2018-2019 (25 op)
|

OPINTOJEN TAVOITTEET: Liikunnan sivuaineopintojen päämääränä on antaa menetelmiä ja näkökulmia steinerpedagogisesti orientoituneeseen liikunnan opetukseen. Sivuaineopintojen kokonaisuus tarjoaa luokanopettajan toimeen tarvittavat tiedot ja taidot liikunnan perusopintoja ja –valmiuksia syventäen. Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat steinerkoulun luokanopettajavaiheen liikunnan opetuksen keskeisiin pedagogisiin perusteisiin. … Lue lisää

Steinerpedagogisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden julkistamistilaisuus perjantaina 19.1.2018
|

StVasu juhlaseminaari! Viime syksynä otettiin käyttöön uudet steinerpedagogisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet kaikissa steinerpäiväkodeissa. Nyt on juhlan aika! Steinerkasvatuksen liiton varhaiskasvatusjaosto kutsuu kaikki juhlaseminaariin Snellman-korkeakouluun perjantaina 19.1.2018 klo 9-12.30! Juhlapuhujana Ben Furman ”Lasten ja vanhempien arvostava kohtaaminen haastavissa tilanteissa” Lämpimästi tervetuloa!

New Wave Research Colloquium 2017
|

The Significance of Spiritual Values in Contemporary Education and Research New Wave Research Colloquium 6.10.2017 Video playlist  here.