Snellman-korkeakoulu on mukana pohjoismaisessa tutkimusyhteistyössä. Rudolf Steiner University College (RSUC, Oslo), Waldorflärarhögskolan (WLH,Tukholma) ja Snellman-korkeakoulu (Helsinki) sopivat yhteistyöstä tutkimustoiminnan kehittämisen alueella vuonna 2009.

Tarkoituksena oli tiivistää yhteistyötä kolmen opettajakoulutuslaitoksen välillä ja rakentaa akateemiset vaatimukset täyttävää tutkimuskulttuuria steinerpedagogiikkaan pohjaavien koulujen, opettajien ja opettajakoulutuslaitosten kesken.

Yhteisen tutkimusstrategian kehittämisessä on tarkoitus käyttää hyväksi niitä kokemuksia, joita on saatu RSUC:n steinerpedagogisen luokanopettajakoulutuksen maisteriohjelman kehittämisessä ja sen tutkimusstrategian suunnittelussa.

Oslon maisteriohjelman alkuperäiseen suunnitteluryhmään kuuluivat David Brierley ja Aksel Hugo RSUC:sta, Edwin Ostergaard ja Knut Omholt Oslon maatalousyliopistosta, Bo Dahlin Karlstadin yliopistosta, Agnes Nobel, Uppsalan yliopistosta ja Raimo Rask Snellman-korkeakoulusta.

Yhteistyön tuloksena syntyi pohjoismainen steinerpedagogiikan tutkimusverkosto NORENSE (Nordic Research Network for Steiner Education). Norensen yhteistyötä koordinoi suunnitteleva työryhmä Norense Council, johon vuonna 2015 kuuluvat:

Research Director: Anne-Mette Stabel, RSUC

WLH: Caroline Bratt and Leif Tjärnstig

The Swedish Federation: Britta Drakenberg

External academic representative from Sweden: Eva Siljehag, University of Stockholm

Snellman College: Marja-Leena Ilmonen and Eeva Raunela

The Finnish Federation: Pia Pale

External academic representative from Finland: Jan Erik Mansikka, University of Helsinki

RSUC: Bente Edlund and Arve Mathisen

The Norwegian Federation: Jens Uwe Korten

External academic representative from Norway: Dag-Oystein Nome, Trondheim University, Norge

The hosting institution of the NORENSE Council: Gerd Eva Valøen and Dagny Ringheim

 

Pohjoismaisen tutkimusyhteistyöhankkeen kotisivut löytyvät osoitteessa http://www.norense.com