Tutkimus & kehittäminen

Kansainvälinen yhteistyö

Nordic Research Network for Steiner Education

Rudolf Steiner University College (RSUC, Oslo), Waldorflärarhögskolan (WLH, Tukholma) ja Snellman-korkeakoulu (Helsinki) sopivat yhteistyöstä tutkimustoiminnan kehittämisen alueella vuonna 2009.

Tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä kolmen opettajakoulutuslaitoksen välillä ja rakentaa akateemiset vaatimukset täyttävää tutkimuskulttuuria steinerpedagogiikkaan pohjaavien koulujen, opettajien ja opettajakoulutuslaitosten kesken.

Yhteisen tutkimusstrategian kehittämisessä on tarkoitus käyttää hyväksi niitä kokemuksia, joita on saatu RSUC:n steinerpedagogisen luokanopettajakoulutuksen maisteriohjelman kehittämisessä ja sen tutkimusstrategian suunnittelussa. Yhteistyön tuloksena syntyi pohjoismainen steinerpedagogiikan tutkimusverkosto NORENSE (Nordic Research Network for Steiner Education).

Pohjoismaisen tutkimusyhteistyöhankkeen kotisivut löytyvät osoitteessa http://www.norense.com

 

The International Network for Academic Steiner Teacher Education

Snellman-korkeakoulu kuuluu kansainväliseen steinerkasvatuksen akateemiseen opettajankoulutuslaitosten verkosto INASTEen (The International Network for Academic Steiner Teacher Education)

Steinerkoulujen määrä kasvaa nopeasti kaikkialla maailmassa. 2000-luvun alussa oli 850 koulua 57 maassa, ja vuonna 2019 niitä oli jo 1150 koulua 65 maassa. Samalla kun Steinerkoulut tutkivat luovasti tapoja kehittyä edelleen uuden vuosituhannen tarpeisiin, opettajankoulutuslaitokset, jotka tarjoavat koulutusta tulevien steineropettajien valmistamiseksi, joutuvat pohtimaan, miten parhaiten vastata kiireelliseen ja laajaan kysyntään, joka kohdistuu hyvin koulutettuihin, luoviin, joustaviin, vastuuntuntoisiin, teräväkatseisiin ja ennakkoluulottomiin henkilöihin, joilla on hyvät valmiudet tulla steineropettajien seuraavaksi sukupolveksi.

 

INASTElla on ollut tärkeä rooli tässä jatkuvassa prosessissa, jossa steineropettajankoulutus on vakiinnutettu akateemiseen kontekstiin. Inaste perustettiin Wienissä vuonna 2007 järjestetyn Zentrum für Kultur und Pädagogik -keskuksen aloitteesta järjestetyn symposiumin ”European Networking of Steiner Teacher Education – a New Roadmap” pohjalta. Symposiumissa kutsuttiin kaikki eurooppalaiset steineropettajankoulutuslaitokset arvioimaan nykytilannettaan ja tulevia kehityssuunnitelmiaan. Tämän ja muiden symposiumien aikana kävi selväksi, että Bolognan prosessiin perustuvat muutokset eurooppalaisessa korkeakoulutuksessa merkitsivät steineropettajankoulutukselle sekä tilaisuutta että haastetta määritellä uudelleen oma asemansa korkeakoulutuksen piirissä. Steineropettajien koulutusohjelmia tarjoavien korkeakoulujen, yliopistojen ja instituuttien kansainvälinen yhteistyö edistää, innostaa ja tukee tätä prosessia.

Ks. lisätietoa linkin takaa

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.