Steiner-live EDUCA verkossa 2021

Snellman-korkeakoulu ja Steinerkasvatuksen liitto olivat tammikuussa mukana Educa verkossa 2021- messutapahtumassa. Keskusteluja ajankohtaisista aiheista pääset seuraamaan alla olevista Steiner-live  -videolinkeistä: Kohtaaminen Kiireettömyys ja kasvu eettiseen vastuuseen Kieltenopetus ja yhteisöllisyys steinerpedagogisessa varhaiskasvatuksessa Steinerkasvatus nyt ja steinerlukio Varhaiskasvatuskoulutus ja jäljittelyn merkitys varhaiskasvatuksessa

Haku syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin 1.1. – 1.4.2021

Syksyllä 2021 alkavat opinnot:  Steinerkoulun luokanopettajan koulutus, I vaihe perus- ja aineopinnot 180 op, II vaihe syventävät opinnot 120 op,  yht. 300 op   Steinerpedagogisen varhaiskasvattajan koulutus 240 op Steinerpedagogisen kuvataiteen aineenopettajan koulutus 300 op Puhe- ja draamataidepedagogin opinnot 240 op Steinerpedagogiikan yleisopinnot, 60 op, myös työn ohella (30+30 op)  (luokanopettaja- ja varhaiskasvatuskoulutusten 1.vuosi tai  omana  opintokokonaisuutena yleissivistävät opinnot  Kuvataidepedagogin opinnot 180 op   Kuvataidevuosi, väri ja muoto  60 op   Pääset hakulomakkeeseen tästä.   

Kuvataiteen sivuaineopinnot 2020-2021

Opinnot on suunniteltu steinerkoulun luokanopettajille ja luokanopettajaopiskelijoille. Opinnot soveltuvat myös steinerpedagogisesta kuvataidekasvatuksesta kiinnostuneille henkilöille. Voit suorittaa joko koko sivuainepaketin tai yksittäiset 5 opintopisteen opintokokonaisuudet. Sivuainekokonaisuuden, 25 op, hinta on 1100 euroa (maksetaan yhdessä erässä). Yksittäisen kurssin, 5 op, hinta on 240 euroa. Ohjelma: Keramiikan työpaja 5 op:  31.8.–4.9., 10.–11.9. ja 14.–18.9.2020 Klo: 9–10:30, 11–12:30 + 1 iltapäivä klo 13:30–15 viikossa; Lisäksi lasitus ja jälkikäsittely / polttopäivät sovitaan erikseen opiskelijoiden kanssa. Grafiikan työpaja 5 op:   28.9.–2.10. ja 5.–9.10.2020 klo 9–10:30, … Lue lisää

AVOIN SNELLMAN-KORKEAKOULU

Antroposofinen lääketiede 100-vuotta -juhlavuoden tapahtuma Tietoisuustaidot ja 12 aistia Klaus Adams: Hyvinvointiviikonloppu 5.-7.6.2020 Aistien vahvistusta itsekasvatusharjoitusten avulla – Hengentieteellisiä näkökulmia sisäiseen tasapainoon – Rudolf Steinerin kehittämiä itsekasvatusharjoituksia eli tietoisuustaitoja tarkkaavaisuuden, sydämen kulttuurin ja tahdon vahvistamiseksi sekä aistien kehittämiseksi. Klaus Adams, psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja, on työskennellyt Friedrich Husemann -klinikalla 30 vuotta. Hänen erikoisalaansa ovat antroposofinen hoito ja mm. Rudolf Steinerin sisäistä tasapainoa tukevat harjoitukset sairaanhoidossa. Adams on opettanut vuosia terveyden- ja sairaudenhoidon koulutuksissa ja hän on ollut mukana kirjoittamassa lukuisia julkaisuja, … Lue lisää

Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus 60 op

HAKU AUKI Syksyllä 2020 Snellman-korkeakoululla alkaa perehtyneisyyskoulutus steiner- pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Koulutus on laajuudeltaan 60op. Koulutus tapahtuu työnohella kahden vuoden aikana ja se pitää sisällään; 40 lähiopintopäivää kirjallisia tehtäviä taidetutkielman lapsihavainnointitehtävän yhden vuoden ohjatun harjoittelun steinerpäiväkodissatehtävineen. Opintoteemoina: ihmiskäsitys, luovuus, leikki, ravinto, aistit, liikuntakasvatus, puheilmaisu, luontosuhde, vuodenjuhlat, lapsihavainnointi, itsekasvatus, ihmisen elämänkaari, kasvatuskumppanuus, eurytmia, maalaus ja kädentyöt. Koulutus vastaa steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen opettajan opintojen toista opintovuotta. Koulutus on suunnattu  steinerpäiväkodeissa työskenteleville lastenhoitajille, lähihoitajille, lastentarhanopettajille ja sosionomeille, jotka ovat kiinnostuneet perehtymään lisää steinerpedagogiikkaan. Hinta 730 €/lukukausi (yhteensä 2920€) Hakemukset: Hakukaavakkeella tästä: https://snellman-korkeakoulu.fi/hae-opiskelemaan/sahkoinen-hakulomake/  Koulutus alkaa, jos on riittävästi ilmoittautuneita. Opiskelijan kertomaa: … Lue lisää

Omnia JET / Horisontaalinen johtaminen

Omnia järjestää yhteistyössä Snellman-korkeakoulun ja IMO Suomen kanssa koulutuksen HORISONTAALINEN JOHTAMINEN – tukea johtamistyöhön ja siinä kehittymiseen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto steinerkouluille ja -päiväkodeille käynnistyy syksyllä 2019. Katso tarkemmat tiedot tästä linkistä: Omnia JET

Snellman-korkeakoulun rehtori Markku Niinivirta tohtoriksi

Snellman-korkeakoulun rehtori, Markku Niinivirta, väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistossa 25.11.2017. Fronesis opettajakoulutuksen taustafilosofiassa -Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen. Vastaväittäjä Jarmo Toiskallio luonnehti työtä ”Ateenalais-jollaslaiseksi ajatteluksi, joka on sekä kunnianosoitus Reijo Wileniukselle että hänen työnsä jatkaja”. Väitöskirjan e-version löydät tästä. http://tampub.uta.fi/handle/10024/102295      

New Wave Research Colloquium 2017

The Significance of Spiritual Values in Contemporary Education and Research New Wave Research Colloquium 6.10.2017 Video playlist  here.