Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus 60 op

Syksyllä 2022 alkaa uusi steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus steinerpäiväkodeissa työskenteleville kasvattajille. Koulutus tapahtuu työn ohella ja kestää kaksi vuotta. 40 lähiopintopäivää luentoja, taideharjoituksia, kirjallisia tehtäviä, taidetutkielma, erilaisia havainnointitehtäviä yhden lukukauden kestävä ohjattu harjoittelu steinerpäiväkodissa Teemoina:  steinerpedagogiikan ihmiskäsitys, kasvattajan itsekasvatus, ihmisen elämänkaari, luovuus kasvattajan työssä, leikki, ravinto, aistit, luontosuhde, vuodenkierron juhlat, lapsen kehitysvaiheet, lapsihavainnointi, kasvatuskumppanuus, yhteisöllisyys, taideaineet: eurytmia, maalaus, puheilmaisu ja kädentyöt. Katso tarkemmat tiedot tästä Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus

Haku syksyllä 2022 alkaviin koulutuksiin 1.1. – 1.4.2022

Syksyllä 2022 alkavat opinnot: Yleisopinnot 60 op  Yleisopinnot työn ohessa 60 op  Steinerkoulun luokanopettajan koulutus 300 op  Steinerpedagogisen varhaiskasvattajan ja esiopettajan koulutus 240 op Steinerpedagogisen kuvataiteen aineenopettajan koulutus 300 op Puhe- ja draamataidepedagogin opinnot 240 op Kuvataiteen jatko-opinnot 1.vuoden  tai 3 vuotta suorittaneille  Eurytmian aineenopettajan pedagoginen täydennyskoulutus 60 op Pääset hakulomakkeeseen tästä. 

Studia generalia-luentosarja / Kuuntelu kasvatuksessa

Kuuntelu kasvatuksessa / Listening in Education Miten voimme kehittää omaa taitoamme kuunnella, jotta lapset ja nuoret saisivat kokemuksen kuulluksi tulemisesta? Puhujat: Pe 21.1.2022 klo 11-12.30 Elaine Holt / Wellbeing and the Art of Listening Pe 4.2.2022 klo 11.-12.30 Aksel Hugo / Listening the Individual Pe 18.3.2022 klo 11-12.30 Jyrki Honkonen / Improvisaatio, kuuntelu ja äänimaisema kasvatuksen välineenä Pe 8.4.2022  klo 11-12.30 Maarit Holttinen / Arkkitehtuuri ja kuunteleminen Pe  13.5.2022 klo 11-12.30 Andrea Brandão ja Eeva Raunela Language and Wellbeing – … Lue lisää

Musiikkikasvatukset opinnot 25 op

Lataa esite tästä: Musiikkikasvatuksen opinnot 25 op esite Opinnot muodostuvat viidestä itsenäisestä opintokokonaisuudesta: INSTRUMENTTIOPINNOT I & II  (2 X 5 OP) Opiskelija pyrkii saavuttamaan instrumentin perushallintaanliittyvät taidot tai syventämään aikaisempaa osaamistaan. Ryhmäohjaus ja osallistuminen yhteisiin soittoharjoituksiin. LAULUOPINNOT (5 OP) Opiskelija saa työvälineitälaulamiseen ja äänenkäyttöön sekä oppilaiden laulun ohjaamiseen. Yksilö- ja ryhmätyöskentelyä sekä kontaktiopetuksena että itsenäisesti. PEDAGOGISET OPINNOT (5 OP) Opiskelija perehtyy steinerkoulun musiikkikasvatuksen perusteisiin. Vuorovaikutteinen työskentelyluentojen, keskustelujen ja ryhmätöiden avulla. IMPROVISOINTI JA SÄVELLYS (5 OP) Opiskelija perehtyy improvisaation ja sävellyksen käyttöön … Lue lisää

Uusi rehtori 1.8.2021 alkaen

Snellman-korkeakoululle uusi rehtori Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry:n hallitus on 15.3.2021 kokouksessaan valinnut korkeakoulun uudeksi rehtoriksi KT Eeva Raunelan 1.8.2021 alkaen. Raunela toimii tällä hetkellä koulutussuunnittelijana, äidinkielen lehtorina ja HR-vastaavana Snellman-korkeakoulussa. Nykyinen rehtori, FT Markku Niinivirta, jatkaa steinerkoulun luokanopettajan koulutuksen aine- ja syventävien opintojen lehtorin tehtävässä. Lisätietoja Filip Häyrynen, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 516 5198 Markku Niinivirta, rehtori 31.7.2021 saakka, markku.niinivirta@s-k.fi Eeva Raunela, rehtori 1.8.2021 alkaen, eeva.raunela@s-k.fi

Steiner-live EDUCA verkossa 2021

Snellman-korkeakoulu ja Steinerkasvatuksen liitto olivat tammikuussa mukana Educa verkossa 2021- messutapahtumassa. Keskusteluja ajankohtaisista aiheista pääset seuraamaan alla olevista Steiner-live  -videolinkeistä: Kohtaaminen Kiireettömyys ja kasvu eettiseen vastuuseen Kieltenopetus ja yhteisöllisyys steinerpedagogisessa varhaiskasvatuksessa Steinerkasvatus nyt ja steinerlukio Varhaiskasvatuskoulutus ja jäljittelyn merkitys varhaiskasvatuksessa

Kuvataiteen sivuaineopinnot 2020-2021

Opinnot on suunniteltu steinerkoulun luokanopettajille ja luokanopettajaopiskelijoille. Opinnot soveltuvat myös steinerpedagogisesta kuvataidekasvatuksesta kiinnostuneille henkilöille. Voit suorittaa joko koko sivuainepaketin tai yksittäiset 5 opintopisteen opintokokonaisuudet. Sivuainekokonaisuuden, 25 op, hinta on 1100 euroa (maksetaan yhdessä erässä). Yksittäisen kurssin, 5 op, hinta on 240 euroa. Ohjelma: Keramiikan työpaja 5 op:  31.8.–4.9., 10.–11.9. ja 14.–18.9.2020 Klo: 9–10:30, 11–12:30 + 1 iltapäivä klo 13:30–15 viikossa; Lisäksi lasitus ja jälkikäsittely / polttopäivät sovitaan erikseen opiskelijoiden kanssa. Grafiikan työpaja 5 op:   28.9.–2.10. ja 5.–9.10.2020 klo 9–10:30, … Lue lisää

AVOIN SNELLMAN-KORKEAKOULU

Antroposofinen lääketiede 100-vuotta -juhlavuoden tapahtuma Tietoisuustaidot ja 12 aistia Klaus Adams: Hyvinvointiviikonloppu 5.-7.6.2020 Aistien vahvistusta itsekasvatusharjoitusten avulla – Hengentieteellisiä näkökulmia sisäiseen tasapainoon – Rudolf Steinerin kehittämiä itsekasvatusharjoituksia eli tietoisuustaitoja tarkkaavaisuuden, sydämen kulttuurin ja tahdon vahvistamiseksi sekä aistien kehittämiseksi. Klaus Adams, psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja, on työskennellyt Friedrich Husemann -klinikalla 30 vuotta. Hänen erikoisalaansa ovat antroposofinen hoito ja mm. Rudolf Steinerin sisäistä tasapainoa tukevat harjoitukset sairaanhoidossa. Adams on opettanut vuosia terveyden- ja sairaudenhoidon koulutuksissa ja hän on ollut mukana kirjoittamassa lukuisia julkaisuja, … Lue lisää

Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus 60 op

HAKU AUKI Syksyllä 2020 Snellman-korkeakoululla alkaa perehtyneisyyskoulutus steiner- pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Koulutus on laajuudeltaan 60op. Koulutus tapahtuu työnohella kahden vuoden aikana ja se pitää sisällään; 40 lähiopintopäivää kirjallisia tehtäviä taidetutkielman lapsihavainnointitehtävän yhden vuoden ohjatun harjoittelun steinerpäiväkodissatehtävineen. Opintoteemoina: ihmiskäsitys, luovuus, leikki, ravinto, aistit, liikuntakasvatus, puheilmaisu, luontosuhde, vuodenjuhlat, lapsihavainnointi, itsekasvatus, ihmisen elämänkaari, kasvatuskumppanuus, eurytmia, maalaus ja kädentyöt. Koulutus vastaa steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen opettajan opintojen toista opintovuotta. Koulutus on suunnattu  steinerpäiväkodeissa työskenteleville lastenhoitajille, lähihoitajille, lastentarhanopettajille ja sosionomeille, jotka ovat kiinnostuneet perehtymään lisää steinerpedagogiikkaan. Hinta 730 €/lukukausi (yhteensä 2920€) Hakemukset: Hakukaavakkeella tästä: https://snellman-korkeakoulu.fi/hae-opiskelemaan/sahkoinen-hakulomake/  Koulutus alkaa, jos on riittävästi ilmoittautuneita. Opiskelijan kertomaa: … Lue lisää

Omnia JET / Horisontaalinen johtaminen

Omnia järjestää yhteistyössä Snellman-korkeakoulun ja IMO Suomen kanssa koulutuksen HORISONTAALINEN JOHTAMINEN – tukea johtamistyöhön ja siinä kehittymiseen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto steinerkouluille ja -päiväkodeille käynnistyy syksyllä 2019. Katso tarkemmat tiedot tästä linkistä: Omnia JET

Snellman-korkeakoulun rehtori Markku Niinivirta tohtoriksi

Snellman-korkeakoulun rehtori, Markku Niinivirta, väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistossa 25.11.2017. Fronesis opettajakoulutuksen taustafilosofiassa -Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen. Vastaväittäjä Jarmo Toiskallio luonnehti työtä ”Ateenalais-jollaslaiseksi ajatteluksi, joka on sekä kunnianosoitus Reijo Wileniukselle että hänen työnsä jatkaja”. Väitöskirjan e-version löydät tästä. http://tampub.uta.fi/handle/10024/102295      

New Wave Research Colloquium 2017

The Significance of Spiritual Values in Contemporary Education and Research New Wave Research Colloquium 6.10.2017 Video playlist  here.