Kevään haku on päättynyt. Mahdollisesta lisähausta tiedotamme 1.5.2020

Syksyllä 2020 alkavat opinnot:  Steinerkoulun luokanopettajanopinnot, I vaihe180 op, II vaihe 120 op,  yht. 300 op   Steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan opinnot 240 op Steinerpedagogisen kuvataiteen aineenopettajan opinnot 300 op Puhe- ja draamataidepedagogin opinnot 240 op Steinerpedagogiikan yleisopinnot, 60 op, myös työn ohella (30+30 op) (luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opettajaopintojen 1.vuosi tai  omana  opintokokonaisuutena yleissivistäviksi ja voimaannuttaviksi opinnoiksi)  Kuvataidepedagogin opinnot 180 op (1.vuoden suorittaneille)  Kuvataidevuosi, väri ja muoto  60 op   Pääset hakulomakkeeseen tästä.   

Luonto ja taide, väri ja muoto -kuvataidekurssi / valintakurssi 1.-5.6.2020

Kesän taidekurssi on tarkoitettu kaikille, joita luonnon värillisyys ja muotokieli kiehtovat. Kurssi toimii samalla valintakurssina kuvataideopintoihin hakeville. Hakijoiden ei erikseen tarvitse ilmoittautua. Luontosuhdetta syvennetään vesiväreillä maalaten, piirtäen ja savea muovaillen.  Päivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 15, perjantaina klo 12.30. Kurssi ei vaadi ennakkotaitoja. Varaudu sään mukaisin varustein. Tervetuloa virkistäytymään meren äärelle meren äärelle Helsingin Jollakseen! Ohjaajat: Ove Ek, Kari Järvinen, Peter Elsner, Marja-Leena Ilmonen Kurssimaksu: 180€ sisältää materiaalit Ilmoittautumiset: info@s-k.fi, puh. 09 6211 060 Paikka: Snellman-korkeakoulu,  Puuskakuja 21a, … Lue lisää

Avoimet ovet II 22.-24.4.2020

Tervetuloa tutustumaan opettajankoulutuksiin ja taidekoulutuksiin sekä meihin ihmisiin ja kauniiseen kampukseemme Helsingin Jollaksessa! Vietämme avoimien ovien – päiviä taas huhtikuussa, mutta vierailut ovat toki mahdollisia muulloinkin. Paikkoja voi tulla katsomaan päivittäin 9-15 (perjantaina 9-14), mutta jos haluaa tutustua opintoihin tarkemmin, kannattaa varmistaa etukäteen toimistosta käynnissä oleva ohjelma. Tiedotamme avoimien päivien ohjelmasta tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

AVOIN SNELLMAN-KORKEAKOULU

Antroposofinen lääketiede 100-vuotta -juhlavuoden tapahtuma Tietoisuustaidot ja 12 aistia Klaus Adams: Hyvinvointiviikonloppu 5.-7.6.2020 Aistien vahvistusta itsekasvatusharjoitusten avulla – Hengentieteellisiä näkökulmia sisäiseen tasapainoon – Rudolf Steinerin kehittämiä itsekasvatusharjoituksia eli tietoisuustaitoja tarkkaavaisuuden, sydämen kulttuurin ja tahdon vahvistamiseksi sekä aistien kehittämiseksi. Klaus Adams, psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja, on työskennellyt Friedrich Husemann -klinikalla 30 vuotta. Hänen erikoisalaansa ovat antroposofinen hoito ja mm. Rudolf Steinerin sisäistä tasapainoa tukevat harjoitukset sairaanhoidossa. Adams on opettanut vuosia terveyden- ja sairaudenhoidon koulutuksissa ja hän on ollut mukana kirjoittamassa lukuisia julkaisuja, … Lue lisää

Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus 60 op

HAKU AUKI Syksyllä 2020 Snellman-korkeakoululla alkaa perehtyneisyyskoulutus steiner- pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Koulutus on laajuudeltaan 60op. Koulutus tapahtuu työnohella kahden vuoden aikana ja se pitää sisällään; 40 lähiopintopäivää kirjallisia tehtäviä taidetutkielman lapsihavainnointitehtävän yhden vuoden ohjatun harjoittelun steinerpäiväkodissatehtävineen. Opintoteemoina: ihmiskäsitys, luovuus, leikki, ravinto, aistit, liikuntakasvatus, puheilmaisu, luontosuhde, vuodenjuhlat, lapsihavainnointi, itsekasvatus, ihmisen elämänkaari, kasvatuskumppanuus, eurytmia, maalaus ja kädentyöt. Koulutus vastaa steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen opettajan opintojen toista opintovuotta. Koulutus on suunnattu  steinerpäiväkodeissa työskenteleville lastenhoitajille, lähihoitajille, lastentarhanopettajille ja sosionomeille, jotka ovat kiinnostuneet perehtymään lisää steinerpedagogiikkaan. Hinta 730 €/lukukausi (yhteensä 2920€) Hakemukset: Hakukaavakkeella tästä: https://snellman-korkeakoulu.fi/hae-opiskelemaan/sahkoinen-hakulomake/  Koulutus alkaa, jos on riittävästi ilmoittautuneita. Opiskelijan kertomaa: … Lue lisää

Omnia JET / Horisontaalinen johtaminen

Omnia järjestää yhteistyössä Snellman-korkeakoulun ja IMO Suomen kanssa koulutuksen HORISONTAALINEN JOHTAMINEN – tukea johtamistyöhön ja siinä kehittymiseen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto steinerkouluille ja -päiväkodeille käynnistyy syksyllä 2019. Katso tarkemmat tiedot tästä linkistä: Omnia JET

Snellman-korkeakoulun rehtori Markku Niinivirta tohtoriksi

Snellman-korkeakoulun rehtori, Markku Niinivirta, väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistossa 25.11.2017. Fronesis opettajakoulutuksen taustafilosofiassa -Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen. Vastaväittäjä Jarmo Toiskallio luonnehti työtä ”Ateenalais-jollaslaiseksi ajatteluksi, joka on sekä kunnianosoitus Reijo Wileniukselle että hänen työnsä jatkaja”. Väitöskirjan e-version löydät tästä. http://tampub.uta.fi/handle/10024/102295      

New Wave Research Colloquium 2017

The Significance of Spiritual Values in Contemporary Education and Research New Wave Research Colloquium 6.10.2017 Video playlist  here.