Vanhojen päivä

Steinerpedagogiikan yleisopinnot työn ohessa (STYLE) sekä iltaseminaarin käyneille Lauantaina 16.10.2021 klo 9.15-16.00 CHARTRES Seitsemän vapaata taidetta Chartresin katedraalin esittely Vapaat taiteet eurytmisenä kehitystienä Hinta 100€ + lounas 12€ Ilmoittautumiset 11.10.2021 mennessä (myös ruokailu) info@s-k.fi  

AVOIN Snellman-korkeakoulu

Steinerpedagogiikan perehtyneisyysopintoja työ ohessa, monimuoto-opintoina Filosofinen ihmiskäsitys ja musiikinopetus steinerkoulussa (3 op) 5.-6.11.2021; pe klo 16:30-20:30 ja la 9:15-16:00 Opintokokonaisuudessa tutustutaan musiikin opetukseen steinerkoulussa, erityisesti 4. luokalla, sekä filosofiseen ihmiskuvaan. Hinta: 150 € Ilmoittautuminen: info@s-k.fi Snellman-korkeakoululla voi majoittua 5e / yö, ilmoittautuminen majoitukseen vähintään kolme viikkoa etukäteen: pirjo.vahviala[at]s-k.fi Lisätietoja ja tarkempi koulutuksen sisältö: pirjo.vahviala[at]s-k.fi

LISÄHAKU JATKUU !

Lisähaku jatkuu perjantaihin 27.8.2021 asti! Steinerpedagogiikan yleisopinnot 60 op (myös työn ohessa) – omana kokonaisuutenaan välivuotena – osana steinerpedagogisia opettajakoulutuksia Steinerkoulun luokanopettajakoulutus 300 op Steinerpedagogisen varhaiskasvattajan ja esiopettajan koulutus 240 op Kuvataideopinnot: – Väri ja muoto-kuvataidevuosi 60 op – Kuvataidepedagogi 180op – Steinerpedagoginen kuvataiteen aineenopettajankoulutus 300op Eurytmiapedagogiset opinnot 60op

Eurytmiapedagoginen koulutus 60 op työn ohessa

Steinerpedagogiikan perus- ja aineopintojen (steinerpedagogiikan yleisopinnot) yhteydessä  alkaa 27.8.2021 Eurytmiapedagogiikka 60 op 2021 Opinnot tapahtuvat monimuoto-opintoina työn ohessa. Koulutuksesta järjestetään tutustumisviikonloppu 28.-29.5.2021. Ilmoittaudu osoitteessa info@s-k.fi – eurytmiapedagogiseen koulutukseen 11.6.2021 mennessä – tutustumisviikonloppuun 15.5.2021 mennessä Eurytmiapedagoginen koulutus 60 op on tarkoitettu – eurytmisteille – steinerpedagogeille – kaikille, jotka haluavat syventää ymmärrystään eurytmian mahdollisuuksista kasvatuksessa tai – opiskella eurytmian opettajiksi Tervetuloa tutustumaan koulutukseen 28.-29.5.2021! Koulutuksen hinta: Tutustumisviikonlopun hinta on 100€ (Koko koulutukseen ilmoittautuneille tutustumisviikonloppu on ilmainen.) Koko koulutuksen hinta on 2760€/60 op

Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus 60 op

Alkaa syksyllä 2021 Koulutus on suunnattu steinerpäiväkodeissa työskenteleville kasvattajille, jotka haluavat perehtyä steinerpedagogisiin varhaiskasvatusmenetelmiin syvemmin. Koulutus on fenomenologis-taidepainotteinen. Taidepainotus toimii menetelmänä ilmiöiden syvempään tarkasteluun ja ymmärtämiseen. Tule innostumaan pedagogiikasta uusin silmin! Koulutus tapahtuu työnohella kahden vuoden aikana ja se pitää sisällään mm.: – 40 lähiopintopäivää (tietopuolisissa opinnoissa etämahdollisuus) – luentoja, taideharjoituksia, kirjallisia tehtäviä, taidetutkielman, erilaisia havainnointitehtäviä ja pieniä kehittämistehtäviä – puolen vuoden ohjatun harjoittelun steinerpäiväkodissa tehtävineen Teemoina: Steinerpedagogiikan ihmiskäsitys, kasvattajan itsekasvatus, ihmisen elämänkaari, luovuus kasvattajan työssä, leikki, ravinto, aistit, luontosuhde, … Lue lisää

Uusi rehtori 1.8.2021 alkaen

Snellman-korkeakoululle uusi rehtori Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry:n hallitus on 15.3.2021 kokouksessaan valinnut korkeakoulun uudeksi rehtoriksi KT Eeva Raunelan 1.8.2021 alkaen. Raunela toimii tällä hetkellä koulutussuunnittelijana, äidinkielen lehtorina ja HR-vastaavana Snellman-korkeakoulussa. Nykyinen rehtori, FT Markku Niinivirta, jatkaa steinerkoulun luokanopettajan koulutuksen aine- ja syventävien opintojen lehtorin tehtävässä. Lisätietoja Filip Häyrynen, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 516 5198 Markku Niinivirta, rehtori 31.7.2021 saakka, markku.niinivirta@s-k.fi Eeva Raunela, rehtori 1.8.2021 alkaen, eeva.raunela@s-k.fi

Steiner-live EDUCA verkossa 2021

Snellman-korkeakoulu ja Steinerkasvatuksen liitto olivat tammikuussa mukana Educa verkossa 2021- messutapahtumassa. Keskusteluja ajankohtaisista aiheista pääset seuraamaan alla olevista Steiner-live  -videolinkeistä: Kohtaaminen Kiireettömyys ja kasvu eettiseen vastuuseen Kieltenopetus ja yhteisöllisyys steinerpedagogisessa varhaiskasvatuksessa Steinerkasvatus nyt ja steinerlukio Varhaiskasvatuskoulutus ja jäljittelyn merkitys varhaiskasvatuksessa

Haku syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin 1.1. – 1.4.2021

Syksyllä 2021 alkavat opinnot:  Steinerkoulun luokanopettajan koulutus, I vaihe perus- ja aineopinnot 180 op, II vaihe syventävät opinnot 120 op,  yht. 300 op   Steinerpedagogisen varhaiskasvattajan koulutus 240 op Steinerpedagogisen kuvataiteen aineenopettajan koulutus 300 op Puhe- ja draamataidepedagogin opinnot 240 op Steinerpedagogiikan yleisopinnot, 60 op, myös työn ohella (30+30 op)  (luokanopettaja- ja varhaiskasvatuskoulutusten 1.vuosi tai  omana  opintokokonaisuutena yleissivistävät opinnot  Kuvataidepedagogin opinnot 180 op   Kuvataidevuosi, väri ja muoto  60 op   Pääset hakulomakkeeseen tästä.   

Kuvataiteen sivuaineopinnot 2020-2021

Opinnot on suunniteltu steinerkoulun luokanopettajille ja luokanopettajaopiskelijoille. Opinnot soveltuvat myös steinerpedagogisesta kuvataidekasvatuksesta kiinnostuneille henkilöille. Voit suorittaa joko koko sivuainepaketin tai yksittäiset 5 opintopisteen opintokokonaisuudet. Sivuainekokonaisuuden, 25 op, hinta on 1100 euroa (maksetaan yhdessä erässä). Yksittäisen kurssin, 5 op, hinta on 240 euroa. Ohjelma: Keramiikan työpaja 5 op:  31.8.–4.9., 10.–11.9. ja 14.–18.9.2020 Klo: 9–10:30, 11–12:30 + 1 iltapäivä klo 13:30–15 viikossa; Lisäksi lasitus ja jälkikäsittely / polttopäivät sovitaan erikseen opiskelijoiden kanssa. Grafiikan työpaja 5 op:   28.9.–2.10. ja 5.–9.10.2020 klo 9–10:30, … Lue lisää

AVOIN SNELLMAN-KORKEAKOULU

Antroposofinen lääketiede 100-vuotta -juhlavuoden tapahtuma Tietoisuustaidot ja 12 aistia Klaus Adams: Hyvinvointiviikonloppu 5.-7.6.2020 Aistien vahvistusta itsekasvatusharjoitusten avulla – Hengentieteellisiä näkökulmia sisäiseen tasapainoon – Rudolf Steinerin kehittämiä itsekasvatusharjoituksia eli tietoisuustaitoja tarkkaavaisuuden, sydämen kulttuurin ja tahdon vahvistamiseksi sekä aistien kehittämiseksi. Klaus Adams, psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja, on työskennellyt Friedrich Husemann -klinikalla 30 vuotta. Hänen erikoisalaansa ovat antroposofinen hoito ja mm. Rudolf Steinerin sisäistä tasapainoa tukevat harjoitukset sairaanhoidossa. Adams on opettanut vuosia terveyden- ja sairaudenhoidon koulutuksissa ja hän on ollut mukana kirjoittamassa lukuisia julkaisuja, … Lue lisää

Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus 60 op

HAKU AUKI Syksyllä 2020 Snellman-korkeakoululla alkaa perehtyneisyyskoulutus steiner- pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Koulutus on laajuudeltaan 60op. Koulutus tapahtuu työnohella kahden vuoden aikana ja se pitää sisällään; 40 lähiopintopäivää kirjallisia tehtäviä taidetutkielman lapsihavainnointitehtävän yhden vuoden ohjatun harjoittelun steinerpäiväkodissatehtävineen. Opintoteemoina: ihmiskäsitys, luovuus, leikki, ravinto, aistit, liikuntakasvatus, puheilmaisu, luontosuhde, vuodenjuhlat, lapsihavainnointi, itsekasvatus, ihmisen elämänkaari, kasvatuskumppanuus, eurytmia, maalaus ja kädentyöt. Koulutus vastaa steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen opettajan opintojen toista opintovuotta. Koulutus on suunnattu  steinerpäiväkodeissa työskenteleville lastenhoitajille, lähihoitajille, lastentarhanopettajille ja sosionomeille, jotka ovat kiinnostuneet perehtymään lisää steinerpedagogiikkaan. Hinta 730 €/lukukausi (yhteensä 2920€) Hakemukset: Hakukaavakkeella tästä: https://snellman-korkeakoulu.fi/hae-opiskelemaan/sahkoinen-hakulomake/  Koulutus alkaa, jos on riittävästi ilmoittautuneita. Opiskelijan kertomaa: … Lue lisää

Omnia JET / Horisontaalinen johtaminen

Omnia järjestää yhteistyössä Snellman-korkeakoulun ja IMO Suomen kanssa koulutuksen HORISONTAALINEN JOHTAMINEN – tukea johtamistyöhön ja siinä kehittymiseen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto steinerkouluille ja -päiväkodeille käynnistyy syksyllä 2019. Katso tarkemmat tiedot tästä linkistä: Omnia JET

Snellman-korkeakoulun rehtori Markku Niinivirta tohtoriksi

Snellman-korkeakoulun rehtori, Markku Niinivirta, väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistossa 25.11.2017. Fronesis opettajakoulutuksen taustafilosofiassa -Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen. Vastaväittäjä Jarmo Toiskallio luonnehti työtä ”Ateenalais-jollaslaiseksi ajatteluksi, joka on sekä kunnianosoitus Reijo Wileniukselle että hänen työnsä jatkaja”. Väitöskirjan e-version löydät tästä. http://tampub.uta.fi/handle/10024/102295      

New Wave Research Colloquium 2017

The Significance of Spiritual Values in Contemporary Education and Research New Wave Research Colloquium 6.10.2017 Video playlist  here.