Avoimet ovet 27.-29.1.2020

Tervetuloa tutustumaan opettajankoulutuksiin ja taidekoulutuksiin sekä meihin ihmisiin ja kauniiseen kampukseemme Helsingin Jollaksessa! Ovet ovat tapahtumapäivinä avoinna eri opintosuuntien tunneille ao. ohjelman mukaisesti kolmessa eri rakennuksessa. Voit osallistua tunneille ja kuunnella mitä opiskelijamme kertovat opiskelusta Snellman-korkeakoulussa. Taidetalolla toimii kahvio ja lounasta on tarjoilla klo 12.30-13.30. Astu rohkeasti sisään! Ohjelma (muutokset mahdollisia) : MAANANTAI 27.1.2020 9.00-10.30      – Vapauden filosofia                                     – Muovailu (savi)                                         – Steinerpedagoginen kuvataidekasvatus,   5.-9. luokat           10.30-11.00    Tauko, kahvio avoinna                                  11-12.30 – Esiopetuksen pedagogiikka, kirjatori                                    – Suunnittelu … Lue lisää

Hae nyt! Haku auki 1.4. asti !

Syksyllä 2020 alkavat opinnot:  Steinerkoulun luokanopettajanopinnot, I vaihe180 op, II vaihe 120 op,  yht. 300 op   Steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan opinnot 240 op Steinerpedagogisen kuvataiteen aineenopettajan opinnot 300 op Puhe- ja draamataidepedagogin opinnot 240 op Steinerpedagogiikan yleisopinnot, 60 op, myös työn ohella (30+30 op) (luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opettajaopintojen 1.vuosi tai  omana  opintokokonaisuutena yleissivistäviksi ja voimaannuttaviksi opinnoiksi)  Kuvataidepedagogin opinnot 180 op (1.vuoden suorittaneille)  Kuvataidevuosi, väri ja muoto  60 op Hae 1.4.2020 mennessä ! Pääset hakulomakkeeseen tästä. 

AVOIN SNELLMAN-KORKEAKOULU

”A tone is at the foundation of everything in the physical world” KURSSI STEINERKOULUSSA MUSIIKKIA OPETTAVILLE 24.-25.1. 2020 Kurssilla käymme läpi ajatuksia musiikin laaduista ja lasten eri ikäkausista. Miten musiikin voi liittää eri jaksoihin ja oppiaineisiin? Mitä ovat steinerkoulun tärkeät juhlat? Kuinka musiikkia opetetaan steinerkoulussa? Ja kuinka steinerkoulun opetussuunnitelmassa ja musiikinopetuksessa näkyy Rudolf Steinerin ajatus, että sävel on kaiken perusta fyysisessä maailmassa? Tai mitä kysymyksiä sinulla on steinerkoulun musiikin opetukseen liittyen, toiveita vastaanotetaan! Opettaja:          Ann-Charlotte Aminoff: Steinerkoulun luokanopettaja, musiikin ja kielten aineenopettaja. … Lue lisää

Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus 60 op

HAKU AUKI Syksyllä 2020 Snellman-korkeakoululla alkaa perehtyneisyyskoulutus steiner- pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Koulutus on laajuudeltaan 60op. Koulutus tapahtuu työnohella kahden vuoden aikana ja se pitää sisällään; 40 lähiopintopäivää kirjallisia tehtäviä taidetutkielman lapsihavainnointitehtävän yhden vuoden ohjatun harjoittelun steinerpäiväkodissatehtävineen. Opintoteemoina: ihmiskäsitys, luovuus, leikki, ravinto, aistit, liikuntakasvatus, puheilmaisu, luontosuhde, vuodenjuhlat, lapsihavainnointi, itsekasvatus, ihmisen elämänkaari, kasvatuskumppanuus, eurytmia, maalaus ja kädentyöt. Koulutus vastaa steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen opettajan opintojen toista opintovuotta. Koulutus on suunnattu  steinerpäiväkodeissa työskenteleville lastenhoitajille, lähihoitajille, lastentarhanopettajille ja sosionomeille, jotka ovat kiinnostuneet perehtymään lisää steinerpedagogiikkaan. Hinta 730 €/lukukausi (yhteensä 2920€) Hakemukset: Hakukaavakkeella tästä: https://snellman-korkeakoulu.fi/hae-opiskelemaan/sahkoinen-hakulomake/  Koulutus alkaa, jos on riittävästi ilmoittautuneita. Opiskelijan kertomaa: … Lue lisää

Omnia JET / Horisontaalinen johtaminen

Omnia järjestää yhteistyössä Snellman-korkeakoulun ja IMO Suomen kanssa koulutuksen HORISONTAALINEN JOHTAMINEN – tukea johtamistyöhön ja siinä kehittymiseen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto steinerkouluille ja -päiväkodeille käynnistyy syksyllä 2019. Katso tarkemmat tiedot tästä linkistä: Omnia JET

Snellman-korkeakoulun rehtori Markku Niinivirta tohtoriksi

Snellman-korkeakoulun rehtori, Markku Niinivirta, väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistossa 25.11.2017. Fronesis opettajakoulutuksen taustafilosofiassa -Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen. Vastaväittäjä Jarmo Toiskallio luonnehti työtä ”Ateenalais-jollaslaiseksi ajatteluksi, joka on sekä kunnianosoitus Reijo Wileniukselle että hänen työnsä jatkaja”. Väitöskirjan e-version löydät tästä. http://tampub.uta.fi/handle/10024/102295      

New Wave Research Colloquium 2017

The Significance of Spiritual Values in Contemporary Education and Research New Wave Research Colloquium 6.10.2017 Video playlist  here.