Pienen lapsen sairaanhoito kotona

Avoin Snellman-korkeakoulu / steinerpedagogiset yleisopinnot työn ohella järjestää: PIENEN LAPSEN SAIRAANHOITO KOTONA 22.-23.11.2019 Pirkko Tolmunen, erikoissairaanhoitaja, ANS, kätilö, eurytmiaterapeutti, THK, hoitotieteen tohtorikoulutettava. Luennoilla käsitellään pienen lapsen rakennetta erityisesti terveyden ja sairauden näkökulmasta. – Mitkä asiat ovat tärkeitä, kun tuetaan lapsen … Lue lisää

Kevään haku aukeaa tammikuussa!

Syksyllä 2020 alkavat opinnot:  Yleisopinnot, 60 op, luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opettajaopintojen 1.vuosi tai  omana  opintokokonaisuutena yleissivistäväksi ja voimaannuttavaksi ihmisenä kasvamisen vuodeksi  Steinerkoulun luokanopettajaopinnot, kanditasoiset yht.180 op, maisteritasoiset yht. 300 op   Steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan opinnot 240 op  Kuvataideopinnot, 1.vuosi, … Lue lisää

Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus 60 op

HAKU AUKI Syksyllä 2019 Snellman-korkeakoululla alkaa perehtyneisyyskoulutus steiner- pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Koulutus on laajuudeltaan 60op. Koulutus tapahtuu työnohella kahden vuoden aikana ja se pitää sisällään; 40 lähiopintopäivää kirjallisia tehtäviä taidetutkielman lapsihavainnointitehtävän yhden vuoden ohjatun harjoittelun steinerpäiväkodissatehtävineen. Opintoteemoina: ihmiskäsitys, luovuus, leikki, ravinto, aistit, liikuntakasvatus, puheilmaisu, luontosuhde, vuodenjuhlat, lapsihavainnointi, itsekasvatus, … Lue lisää

Omnia JET / Horisontaalinen johtaminen

Omnia järjestää yhteistyössä Snellman-korkeakoulun ja IMO Suomen kanssa koulutuksen HORISONTAALINEN JOHTAMINEN – tukea johtamistyöhön ja siinä kehittymiseen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto steinerkouluille ja -päiväkodeille käynnistyy syksyllä 2019. Katso tarkemmat tiedot tästä linkistä: Omnia JET

Snellman-korkeakoulun rehtori Markku Niinivirta tohtoriksi

Snellman-korkeakoulun rehtori, Markku Niinivirta, väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistossa 25.11.2017. Fronesis opettajakoulutuksen taustafilosofiassa -Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen. Vastaväittäjä Jarmo Toiskallio luonnehti työtä ”Ateenalais-jollaslaiseksi ajatteluksi, joka on sekä kunnianosoitus Reijo Wileniukselle että hänen työnsä jatkaja”. Väitöskirjan e-version löydät tästä. … Lue lisää

New Wave Research Colloquium 2017

The Significance of Spiritual Values in Contemporary Education and Research New Wave Research Colloquium 6.10.2017 Video playlist  here.