Lisähaku auki 1.5. – 21.8.2020 !

Syksyllä 2020 alkavat opinnot:  Steinerkoulun luokanopettajanopinnot, I vaihe180 op, II vaihe 120 op,  yht. 300 op   Steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan opinnot 240 op Steinerpedagogisen kuvataiteen aineenopettajan opinnot 300 op Puhe- ja draamataidepedagogin opinnot 240 op Steinerpedagogiikan yleisopinnot, 60 op, myös työn ohella (30+30 op) (luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opettajaopintojen 1.vuosi tai  omana  opintokokonaisuutena yleissivistäviksi ja voimaannuttaviksi opinnoiksi)  Kuvataidepedagogin opinnot 180 op (1.vuoden suorittaneille)  Kuvataidevuosi, väri ja muoto  60 op   Pääset hakulomakkeeseen tästä.