Haku syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin 1.1. – 1.4.2021

Syksyllä 2021 alkavat opinnot:  Steinerkoulun luokanopettajan koulutus, I vaihe perus- ja aineopinnot 180 op, II vaihe syventävät opinnot 120 op,  yht. 300 op   Steinerpedagogisen varhaiskasvattajan koulutus 240 op Steinerpedagogisen kuvataiteen aineenopettajan koulutus 300 op Puhe- ja draamataidepedagogin opinnot 240 op Steinerpedagogiikan yleisopinnot, 60 op, myös työn ohella (30+30 op)  (luokanopettaja- ja varhaiskasvatuskoulutusten 1.vuosi tai  omana  opintokokonaisuutena yleissivistävät opinnot  Kuvataidepedagogin opinnot 180 op   Kuvataidevuosi, väri ja muoto  60 op   Pääset hakulomakkeeseen tästä.