Ylioppilaskuntaan liittyminen

Jäseneksi voi liittyä jokainen Snellman-korkeakoulussa opiskeleva henkilö. Snellman-korkeakoulun opiskelijoita ovat ne, jotka maksamalla opintomaksun ovat kirjautuneet läsnäoleviksi opiskelijoiksi.

Suomen ylioppilaskuntien liiton opiskelijakortin saaminen edellyttää, että opiskelija

- on hyväksytty Snellman-korkeakoulun opiskelijaksi (päätoiminen opiskelu)
- on maksanut opintomaksun
- on kirjautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi
- on maksanut SKY:n hallituksen vuosittain määrittelemän jäsenmaksun

 

SYL, SOOL ja opintososiaaliset etuudet

SKY on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) sekä Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL) jäsen.
SKY:n jäsen on oikeutettu valtakunnalliseen opiskelijakorttiin, jolla saa alennuksia mm.VR:ltä ja Matkahuollosta.

 

Osallistuminen korkeakoulun hallintoon

Ylioppilaskunnalla on edustaja ja tällä varamies korkeakoulun yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä vastaa korkeakoulun yleisestä hallinnosta ja toimii eri hallintoelimien välisenä vuoropuhelun ja yhteistyön foorumina.