Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus 60 op

HAKU AUKI

Syksyllä 2020 Snellman-korkeakoululla alkaa perehtyneisyyskoulutus steiner- pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Koulutus on laajuudeltaan 60op.

Koulutus tapahtuu työnohella kahden vuoden aikana ja se pitää sisällään;

  • 40 lähiopintopäivää
  • kirjallisia tehtäviä
  • taidetutkielman
  • lapsihavainnointitehtävän
  • yhden vuoden ohjatun harjoittelun steinerpäiväkodissatehtävineen.

Opintoteemoina:

  1. ihmiskäsitys, luovuus, leikki, ravinto, aistit, liikuntakasvatus, puheilmaisu, luontosuhde, vuodenjuhlat, lapsihavainnointi, itsekasvatus, ihmisen elämänkaari, kasvatuskumppanuus, eurytmia, maalaus ja kädentyöt.

Koulutus vastaa steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen opettajan opintojen toista opintovuotta.

Koulutus on suunnattu 

steinerpäiväkodeissa työskenteleville lastenhoitajille, lähihoitajille, lastentarhanopettajille

ja sosionomeille, jotka ovat kiinnostuneet perehtymään lisää steinerpedagogiikkaan.

Hinta 730 €/lukukausi (yhteensä 2920€)

Hakemukset: Hakukaavakkeella tästä:

https://snellman-korkeakoulu.fi/hae-opiskelemaan/sahkoinen-hakulomake/ 

Koulutus alkaa, jos on riittävästi ilmoittautuneita.

Opiskelijan kertomaa:  Uutta oppien – uuteen liikkeeseen sopeutuen / Anniina Becker

Tiedustelut

tiina.ristolainen@s-k.fi

Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, 00850 Helsinki