Opiskelu Snellman-korkeakoulussa tapahtuu kokopäiväisenä steinerpedagogisiin tutkintoihin johtavissa ja yleissivistävissä koulutusohjelmissa tai osa-aikaisena viikonloppukoulutuksissa.

Steinerpedagogisiin tutkintokoulutuksiin voi liittyä jatko- ja täydennyskoulutusopintoja.

Opintoja järjestetään myös kurssimuotoisesti kesäaikana ja talviviikonloppuisin.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena kaikki Snellman-korkeakoulun järjestämät opinnot ovat vapaan sivistystyön lain nimeämiä vapaatavoitteisia opintoja.
Opetusministeriö on kuitenkin määritellyt Snellman-korkeakoulun erityistehtäväksi steinerpedagogisen opettajakoulutuksen järjestämisen. Opettajakoulutus Snellman-korkeakoulussa on yliopistollisen opettajakoulutuksen mukaisesti yleissivistävän steinerkoulun ja esiopetuksen opettajan ammattikelpoisuuteen ja asiantuntijuuteen tähtäävää - ja siksi korkeakoulumuotoista ja opettajan asetuksenmukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävää.

Snellman-korkeakoulun opettajakoulutusten kasvatusfilosofinen perusta on steinerpedagogisessa, kokonaisvaltaisessa ihmiskäsityksessä.