LISÄHAKU JATKUU !

Lisähaku jatkuu perjantaihin 27.8.2021 asti!

Steinerpedagogiikan yleisopinnot 60 op (myös työn ohessa)
– omana kokonaisuutenaan välivuotena
– osana steinerpedagogisia opettajakoulutuksia

Steinerkoulun luokanopettajakoulutus 300 op

Steinerpedagogisen varhaiskasvattajan ja esiopettajan koulutus 240 op

Kuvataideopinnot:
– Väri ja muoto-kuvataidevuosi 60 op
– Kuvataidepedagogi 180op
– Steinerpedagoginen kuvataiteen aineenopettajankoulutus 300op

Eurytmiapedagogiset opinnot 60op