Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus 60 op

posted in: Ajankohtaista, Tapahtumat | 0

Syksyllä 2018 Snellman-korkeakoululla alkoi perehtyneisyyskoulutus steinerpedagogiseen varhaiskasvatukseen. Koulutus on laajuudeltaan 60 op.

Koulutus tapahtuu työnohella kahden vuoden aikana ja se pitää sisällään;

– 40 lähiopintopäivää

– kirjallisia tehtäviä

– taidetutkielman

– lapsihavainnointitehtävän

– yhden vuoden ohjatun harjoittelun steinerpäiväkodissa tehtävineen.

Opintoteemoina:   ihmiskäsitys, luovuus, leikki, ravinto, aistit, liikuntakasvatus, puheilmaisu, luontosuhde, vuodenjuhlat, lapsi- havainnointi, itsekasvatus, ihmisen elämänkaari,  kasvatuskumppanuus, eurytmia ja maalaus ja kädentyöt.

Koulutus vastaa steinerpedagogisen varhaiskasvattajaopintojen toista opintovuotta.

Hinta 670€/lukukausi (yhteensä 2680€)

 

Koulutus on suunnattu steinerpäiväkodeissa työskenteleville lastenhoitajille, lähihoitajille, lastentarhanopettajille ja sosionomeille, jotka ovat kiinnostuneet perehtymään steinerpedagogiikkaan.

Tiedustelut tiina.ristolainen(at)s-k.fi                                  

 

Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, 00850 Helsinki