Steinerpedagogisen luokanopettajakoulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista osallistua Snellman-korkeakoulussa eri opetusaineissa  järjestettäviin   jatkokoulutuksiin,  jotka samalla toimivat sivuaineopintoina peruskoulutustaan suorittaville. Jatko- ja täydennyskoulutusta järjestetään myös kurssi- ja seminaarimuotoisesti opintokausien ulkopuolella, esim. kesäisin.

Yleisen kelpoisuuden tuottavat maisteriopinnot

Luokanopettajatutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Oslon Rudolf Steiner University Collegen steinerpedagogiseen maisteriohjelmaan (3-vuotinen, englanninkielinen, voi osittain toteuttaa työn ohessa), jonka suorittaminen antaa kelpoisuuden toimia luokanopettajana myös peruskoulussa, sekä yliopiston harkinnanvaraisella päätöksellä mahdollisuuden hakea yliopistolliseen jatkokoulutukseen (tohtoriopinnot).

Myös steinerpedagogisen varhaiskasvattajan tai steinerpedagogisen kuvataiteen aineopettajan tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakea maisteriohjelmaan.

Katso lisää: http://www.rshoyskolen.no/master/

 
Suomessa jatkokoulutusmahdollisuus avautuu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä. Snellman-korkeakoulussa luokanopettajan koulutuksen suorittanut voidaan hyväksyä suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa saadakseen perusasteen luokanopettajan kelpoisuuden ja oikeuden hakea tohtorikoulutukseen. Hakijan opintosuorituksista riippuen häneltä saatetaan edellyttää opintojen täydentämistä ennen maisterinohjelmaan hyväksymistä.

Katso lisää: http://www.uta.fi/opiskelijaksi/hakeminen/index.html
 

© 2018 Snellman-korkeakoulu design by Kissaniitty