Uusi varhaiskasvatuslaki ja lisäopintopaketti steinerpäiväkodin varhaiskasvattajille

posted in: Ajankohtaista, Tapahtumat | 0

Uusi Varhaiskasvatuslaki astui voimaan syksyllä 2018.  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Steinerpedagogiset varhaiskasvattajat saavat uuden lain myötä kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajina steinerpäiväkodissa (540/2018, 32§) laissa mainitun lisäopintopaketin suoritettuaan (540/2018, 75§)
”Joka tämän lain voimaan tullessa on suorittanut steinerpedagogiset varhaiskasvattajaopinnot ja ollut kelpoinen antamaan steinerpedagogiikkaan perustuvaa esiopetusta esiopetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetuksen oppilaita, tai joka on tämän lain voimaan tullessa aloittanut tässä momentissa tarkoitetut opinnot ja suorittaa ne loppuun viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2022, on kelpoinen toimimaan 32 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tehtävässä suoritettuaan Opetushallituksen määräämät lisäopinnot”.
Tällä hetkellä heillä ei ole siihen kelpoisuutta.

Opetushallituksen määräämät lisäopinnot järjestetaan Itä-Suomen yliopistossa vuosina 2019-2021. Ilmoittautuminen opintoihin on auki 23.5-20.6.2019. Hakuajan umpeuduttua opintoihin ei voi enää hakea.
Hakuilmoitus varhaiskasvattajan ja esiopetuksen kelpoisuuden tuottaviin lisäopintoihin (Snellman-korkeakoulussa opiskelleet/opiskelevat), katso Itä-Suomen yliopiston hakuilmoitus tästä.