Snellman-korkeakoulu kehittää steinerpedagogista tutkimuskulttuuria, jossa päähuomio on pedagogiikan käytännön työn tutkimuksessa. Tutkiva opettajuus nähdään olennaisena osana opettajan työtä ja opettajaopintojen aikana opiskelijat keräävät kokemusta toimintatutkimuksen toteuttamisesta. Tutkimusstrategiaan kuuluu lisäksi laajan kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen eri yliopistojen kanssa sekä osallistuminen yleiseen kasvatuskeskusteluun niin Suomessa kuin pohjoismaissa yhdessä Steinerkasvatuksen liiton kanssa.