Vuonna 2001 korkeakoulussa suoritettiin laaja itsearviointi, jonka tarkoituksena oli tuottaa dokumentoitua materiaalia korkeakoulun virallisen aseman järjestämiseksi. Samana vuonna valmistui myös Opetushallituksen tuottama yleisopintojen arviointi, ja tammikuussa 2002 valmistui Korkeakoulujen arviointineuvoston tuottama steinerpedagogisen opettajankoulutuksen ulkoinen arviointi.

Opetuksen ja koulutusohjelmien yleistä arviointityötä on jatkettu eri opintosuunnilla kyselykaavakkeiden ja kehittämiskeskustelujen muodossa. Korkeakoululle luodaan arvioinnin ja laadunkehittämisen strategia. Arviointitoiminnasta vastaa korkeakoulun opettajakollegion puheenjohtaja.