In memoriam

Snellman-korkeakoulun perustaja Reijo Wilenius (1930-2019)

Reijo Wilenius oli nuorena filosofian opiskelijana keskeinen toimija, kun Suomeen perustettiin ensimmäinen steinerkoulu vuonna 1955. Hän toimi Helsingin Rudolf Steiner -koulun luokan- ja aineenopettajan vuosina 1961-1976. Reijo Wileniusta on pidetty steinerpedagogiikan keskeisenä edustajana Suomessa. Tätä ajatusta puoltaa se, että hän steinerpedagogisten kirjoitustensa lisäksi aktiivisesti neuvotteli ja edisti Steiner-koulusta annetun lain hyväksymistä eduskunnassa vuonna 1977. Tämä vakiinnutti steinerkoulujen aseman osaksi suomalaista koulujärjestelmää.

Reijo Wilenius nimitettiin filosofian professoriksi 1972 ja hän hoiti virkaansa Jyväskylän yliopistossa vuoteen 1992. Wilenius on julkaissut yli 20 filosofiaa sekä kasvatus- ja yhteiskuntafilosofiaa käsittelevää teosta. Hänen pääteostaan Mitä on Ihminen? hän itse luonnehti ajatuksella –filosofiaa ihmisestä ja inhimillisestä kasvusta. Kasvatuksen ehdot -teoksesta muodostui suomalaisen kasvatusfilosofian klassikkoteos jo omana aikanaan vuonna 1975. Reijo Wilenius on myös kääntänyt paljon Rudolf Steinerin teoksia, kuten Vapauden filosofian, toimiessaan Suomen antroposofisen liiton puheenjohtajana 30 vuotta. Vuonna 1968 hän oli perustamassa Kriittistä korkeakoulua.

Kun Snellman-korkeakoulu perustettiin vuonna 1980, Reijo ja Aijami Wilenius muodostivat voimakaksikon, jonka ympärille muodostui korkeakoulun perustava työryhmä.

Reijo Wileniusta voi edellä sanotun filosofisen, yhteiskunnallisen ja pedagogisen toiminnan perusteella luonnehtia Reijo Wilenius Henkisen kasvun ja toiminnan filosofi, kuten Snellman-korkeakoulun tutkimusosaston julkaisussa todetaan.

Snellman-korkeakoulun tutkimusstrategia

Pohjoismainen tutkimusyhteistyö (Norense)

Arviointi ja laadunkehittämistyö

Tutkimuksia steinerpedagogiikasta

Julkaisuja

Artikkeleita

Linkkejä

Tulevaisuuden ihminen -symposium

New Wave Research Colloquium 2017