Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus 60 op

Alkaa syksyllä 2021

Koulutus on suunnattu steinerpäiväkodeissa työskenteleville kasvattajille, jotka haluavat perehtyä steinerpedagogisiin varhaiskasvatusmenetelmiin syvemmin. Koulutus on fenomenologis-taidepainotteinen. Taidepainotus toimii menetelmänä ilmiöiden syvempään tarkasteluun ja ymmärtämiseen. Tule innostumaan pedagogiikasta uusin silmin!

Koulutus tapahtuu työnohella kahden vuoden aikana ja se pitää sisällään mm.:

– 40 lähiopintopäivää (tietopuolisissa opinnoissa etämahdollisuus)
– luentoja, taideharjoituksia, kirjallisia tehtäviä, taidetutkielman, erilaisia havainnointitehtäviä ja pieniä kehittämistehtäviä
– puolen vuoden ohjatun harjoittelun steinerpäiväkodissa tehtävineen

Teemoina:

Steinerpedagogiikan ihmiskäsitys, kasvattajan itsekasvatus, ihmisen elämänkaari, luovuus kasvattajan työssä, leikki, ravinto, aistit, luontosuhde, vuodenjuhlat, lapsen kehitysvaiheet, lapsihavainnointi, kasvatuskumppanuus, yhteisöllisyys, taideaineet: eurytmia, maalaus, laulu, puheilmaisu ja kädentyöt.

Koulutus vastaa osaa steinerpedagogisen varhaiskasvattajan koulutuksen 240op opintosisältöjä, joten sen voi jatko-opinnoissa hyväksilukea.

Hinta:  690 €/lukukausi (yhteensä 2760€)
Hakemukset: Hakukaavakkeen löydät tästä.

Opiskelijan kertomaa koulutuksesta:
“Koskaan ei tiedä mitä vastaan tulee, mille mielensä heittää ja miten paljon uskaltaa mieltään ja omaa
ajatusmaail maansa venyttää.”
“Mielenkiintoista ja antoisaa on ollut opiskella ryhmässä, jossa kaikki ovat tulleet hyvinkin erilaisia elämänreittejä tähän yhteisten opintojen
pariin. Olen oppinut ja opetellut entistä tarkemmin antautumaan kuuntelemiselle. Antamalla tilaa jonkun toisen
ajatuksille, laajenee omakin ajattelu toisten näkemyksien kautta.”

Tiedustelut: tiina.ristolainen(at)s-k.fi

Voit tulostaa mainoksen tästä.