Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus 60 op

Syksyllä 2022 alkaa uusi steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus steinerpäiväkodeissa työskenteleville kasvattajille.

Koulutus tapahtuu työn ohella ja kestää kaksi vuotta.

  • 40 lähiopintopäivää
  • luentoja, taideharjoituksia, kirjallisia tehtäviä, taidetutkielma, erilaisia havainnointitehtäviä
  • yhden lukukauden kestävä ohjattu harjoittelu steinerpäiväkodissa

Teemoina:  steinerpedagogiikan ihmiskäsitys, kasvattajan itsekasvatus, ihmisen elämänkaari, luovuus kasvattajan työssä, leikki, ravinto, aistit, luontosuhde, vuodenkierron juhlat, lapsen kehitysvaiheet, lapsihavainnointi, kasvatuskumppanuus, yhteisöllisyys, taideaineet: eurytmia, maalaus, puheilmaisu ja kädentyöt.

Katso tarkemmat tiedot tästä Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen perehtyneisyyskoulutus