Steinerkoulun luokanopettajan liikunnan sivuaineopinnot 2018-2019 (25 op)

posted in: Tapahtunut | 0

OPINTOJEN TAVOITTEET:
Liikunnan sivuaineopintojen päämääränä on antaa menetelmiä ja näkökulmia steinerpedagogisesti orientoituneeseen liikunnan opetukseen. Sivuaineopintojen kokonaisuus tarjoaa luokanopettajan toimeen tarvittavat tiedot ja taidot liikunnan perusopintoja ja –valmiuksia syventäen. Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat steinerkoulun luokanopettajavaiheen liikunnan opetuksen keskeisiin pedagogisiin perusteisiin. Opinnoissa ei edellytetä erityistä osaamista liikunnan alueella, mutta kylläkin aktiivista ja motivoitunutta osallistumista. Opinnoissa tehdään portfolio, joka perustuu opintojen aikana syntyneeseen aineistoon.

OPINTOJEN RAKENNE JA AIKATAULU (muutokset mahdollisia):

Lähiopinnot ovat viikonloppu- ja kesäjakso-opintoja. Viikonlopputapaamiset noin kerran kuukaudessa. Lauantai klo 9.00-17.00 ja sunnuntai klo 9.00-14.00.
Lounas ja kahvit lauantaisin, sunnuntaisin omat eväät. Majoitus Snellman-korkeakoulussa tai omatoimisesti.
Jokaisesta tapaamisesta erillinen paperikirje ja/tai sähköposti.

OPINTOJEN AJANKOHDAT JA PAIKKAKUNNAT (muutokset mahdollisia):

1. Kesäjakso 2018
Viikko 23: Keskiviikko–perjantai 06.-08.06.18 klo 9.00-12.30.
Yhteinen aloitus, opinto-ohjelman ja portfolio-ohjeiden tarkastelu, retki- ja leiritoiminta
Viikko 24: Maanantai–perjantai 11.-15.06.18 klo 9.00-17.00. Yleisurheilu
Helsinki: Snellman-korkeakoulu ja Laajasalon liikuntapuisto

2. Elokuu 2018
Viikko 34: Lauantai-sunnuntai 25.-26.08.18. Ulko- ja sisäpelit sekä ulkoleikit
Espoo: Espoon steinerkoulu

3. Syyskuu 2018
Viikko 38: Lauantai 22.09.18 (HUOM! VAIN YKSI PÄIVÄ KLO 10.00-21.00)
Suunnistus, sis. pimeäsuunnistus
Espoo: Espoon steinerkoulu

4. Lokakuu 2018
Viikko 43: Lauantai-sunnuntai 27.-28.10.18. Sisäpelit
Espoo: Espoon steinerkoulu

5. Marraskuu 2018
Viikko 47: Lauantai-sunnuntai 24.-25.11.18. Kehonhallinta, telinevoimistelu ja
helppo akrobatia
Helsinki: Snellman-korkeakoulu ja Poikkilaakson koulu

6. Tammikuu 2019
Viikko 3: Lauantai-sunnuntai 19.-20.01.19. Talviliikunta: hiihto ja luistelu
Lahti: Lahden Rudolf Steiner -koulu ja liikuntapaikat (HUOM! Omat välineet)

7. Helmikuu 2019
Viikko 6: Lauantai-sunnuntai 09.-10.02.19. Uinti
Helsinki: Snellman-korkeakoulu ja Mäkelänrinteen uintikeskus

8. Maaliskuu 2019
Viikko 11: Lauantai-sunnuntai 16.-17.03.19. Rytminen liikunta, kehorytmit ja tanssi
Espoo: Espoon steinerkoulu

9. Huhtikuu 2019
Viikko 15: Lauantai-sunnuntai 13.-14.04.19. Alaluokkien temppurata ja sirkus
Helsinki: Snellman-korkeakoulu ja Poikkilaakson koulu

10. Kesäjakso 2019
Viikko 23: TIISTAI-LAUANTAI 04.-08.06.19. Yleisurheilu, kreikkalainen viisiottelu ja
portfolioesitykset
Helsinki: Snellman-korkeakoulu ja Laajasalon liikuntapuisto

OPINTOJEN SISÄLLÖT:
Liikunnan opetus steinerkoulussa (15 op)
Sisältö
– Bothmer –liikunta
– Yleisurheilu
– Kreikkalainen viisiottelu
– Ulko- ja sisäpelit
– Suunnistus
– Telinevoimistelu
– Talviliikunta: hiihto ja luistelu
– Uinti
– Rytminen liikunta, kehorytmit, tanssi
– Retki- ja leiritoiminta
– Leikki ja sirkus
Työskentely
– Osallistuminen lähiopintotapaamisiin
– Ryhmä- ja yksilöohjaus
Pedagogiset syventävät opinnot (5 op)
Sisältö
– Steinerkoulujen liikunnan opetus 1.-8. luokilla opetussuunnitelmien eri variaatioiden ja käytäntöjen pohjalta
– Syvennytään ikäkausiopetukseen
Työskentely
– Osallistuminen lähiopintotapaamisiin
– Vuorovaikutteinen työskentely keskustelujen ja ryhmätöiden avulla
Itsenäinen työskentely (5 op)

Sisältö ja työskentely

– Liikuntalajien harjoittaminen
– Portfolion tekeminen ja sen esittely

OPINTOJEN TOTEUTUSTAVAT:

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, johon kuuluvat tiedolliset luennot, käytännölliset opinnot ja ryhmätyöt sekä itsenäisestä työskentelystä

OPINTOJEN SUORITTAMINEN:

Opintojen suorittaminen edellyttää vähintään 90 % osallistumista lähiopintoihin sekä portfolion tekemistä ja esittämistä

OPINTOJEN HINTA:

900.00 €, joka suoritetaan kolmessa erässä:
1. erä: 300.00 €, eräpäivä 01.06.2018
2. erä: 300.00 €, eräpäivä 01.11.2018
3. erä, 300.00 €, eräpäivä 01.05.2019
Lisäksi matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksia

Yksittäiset päivät; viikonloput ja kesäviikot maksavat 50.00 €/päivä

Voit tulostaa esitteen tästä: Liikunnan sivuaine 2018