Perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan (aineen- ja luokanopettajille) 15 op

posted in: Ajankohtaista, Tapahtumat | 0

Steinerpedagogiset yleisopinnot työn ohella järjestää perehtyneisyyskoulutusta:

– viikonloppuopintoina Snellman-korkeakoulussa
– opettajina kokeneita suomalaisia steinerkoulun opettajia
– opinnot räätälöity aineopettajille ja peruskoulun luokanopettajille, jotka haluavat toimia opettajina steinerkoulussa
– mahdollista suorittaa perehtyneisyys tai osallistua vain yhteen, kahteen viikonloppuun
Opinnot järjestetään osana Snellman-korkeakoulun steinerpedagogiikan yleisopintoja (STYLE) ja ne koostuvat lähiopetuksesta (11 viikonloppua), harjoittelusta steinerkoulussa sekä itsenäisistä harjoitustöistä. Opinnot suoritetaan HOPS-opintoina kahden vuoden aikana. Opinnot voi aloittaa jokaisena perehtyneisyys-viikonloppuna .
Hinta: 110e / viikonloppu
Snellman-korkeakoululla voi majoittua 5e / yö.

Koulutukseen haku:  
Steinerpedagogiset yleisopinnot työn ohella, perehtyneisyysopinnot, Hops-opiskelijat: Sähköinen hakulomake

Koulutukseen haku: Steinerpedagogiset yleisopinnot, Hops-opiskelijat, Snellman-korkeakoulu.
Tiedustelut: info@Snellman-korkeakoulu.fi

Kevään 2019 aikataulut ja oppisisällöt:

1. 18.-19.1. (pe-la): Luonnontieteitten opetus steinerkoulussa luokilla 1-8
– lisäksi maalausta ja liikuntaa sekä

2. 29.-30.3. (pe-la) Liikkeen merkitys oppimisessa
– lisäksi Bothmer-voimistelua

3. 26.-27.4. (pe-la): 3- ja 4-luokkalainen steinerkoulussa
– puhetaideharjoituksia

4. 13.-14.4. (pe-la): Oppilas 9.luokalla
– liikuntaa ja kuvataidetta

Jokaiseen viikonloppuun sisältyy opettajan itsekasvatusharjoituksia, sosiaalisia liikuntaharjoituksia tai muotopiirustusta sekä kirjatyöskentelynä Reijo Wileniuksen teos ”Mitä on ihminen?”

Viikonlopun aikataulu:
Perjantai klo 17.00-21.00
Lauantai klo 9.00-15.00

Mahdollista osallistua myös viikonloppuun 5.-6.4.2019 (pe-la):  Erich Skala: Hengittävä ihminen

Perehtyneisyysopintojen sisällöt:
Tarkoituksena on, että opiskelija saa kokonaiskuvan steinerpedagogiikasta, eri ikävaiheiden merkityksestä ja ikäkausiopetuksesta sekä steinerpedagogisesta oppimiskäsityksestä. Varhaiskasvatukseen, luokanopettajavaiheen ja nuorisoasteen opetukseen tutustutaan seuraavien aiheiden avulla:
Temperamentit
Varhaiskasvatus
Alkuopetus
Äidinkielen opetus
Kielten opetus
Matematiikan opetus
Historian opetus
Luonnontieteiden opetus
Taideaineiden opetus
Lisäksi tutustutaan steinerkoulun opetussuunnitelmaan ja ikäkausiopetukseeen sekä rytmillisyyteen opetuksessa ja vuodenkierrossa. Opiskelijan oppimista ja omaa opettajuutta tuetaan käden töiden ja taiteiden opetuksella sekä ohjaamalla opettajan itsekasvatusharjoituksiin.

Vaadittavat suoritukset:
112,75 h lähiopetus ( 11 viikonloppua)
108 h harjoittelu steinerkoulussa (4 viikkoa, 4 op)
184,25 h itsenäinen työskentely
405 h (15 op)

Lähiopetus:
Opiskelija osallistuu Stylen viikonloppuihin, joissa on pedagoginen painotus. Viikonloppuihin kuuluu pedagogisten luentojen lisäksi taide-aineita, liikuntaa ja itsekasvatuksellisiin harjoituksiin ohjausta. 11 viikonloppua koostuu 9 viikonlopusta lukukauden aikana ja kesäkuussa järjestettävästä hyvinvointi-viikonlopusta.

Itsenäinen työskentely:
1 Portfolio, joka perustuu lähiopetus-viikonloppuihin
2 Laaja pohdiskeleva kirjoitus perustuen Reijo Wileniuksen kirjaan ”Mitä on ihminen?”

Kirjoituksessa voi käyttää lähteenä myös muuta steinerpedagogista kirjallisuutta esim. Rudolf Steinerin teoksia ”Lapsen kasvatus hengentieteen kannalta” tai ”Johdatus henkiseen tiedostamiseen”

Harjoittelu steinerkoulussa:
Opiskelija hakeutuu itse harjoitteluun.