Yleinen opintoneuvonta

Yleistä opintoihin ja hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa saa korkeakoulun toimistosta, puh: 096211 060, s-posti: info@s-k.fi

 

Opintosuuntakohtainen opintoneuvonta ja -ohjaus

Opintosuuntien vastaavat opettajat antavat koulutusohjelmiensa opintoja ja opiskelun käytäntöjä koskevaa neuvontaa ja ohjausta.