Yleinen opintoneuvonta

Yleistä opintoihin ja hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa saa korkeakoulun toimistosta, puh: 096211 060, s-posti: info@s-k.fi

 

Opintosuuntakohtainen opintoneuvonta ja -ohjaus

Opintosuuntien vastaavat opettajat antavat linjansa opintoja ja opiskelun käytäntöjä koskevaa neuvontaa ja ohjausta.

 

Opinto-ohjelmat, syksy 2019:

Ohjelma YLEISOPINNOT S2019

Ohjelma STEINERPED YLEISOPINNOT TYÖN OHELLA S2019

Ohjelma-VARHAISKASVATUS JA LUOKANOPETUS S2019  

Ohjelma KUVATAIDEOPINNOT S2019

Ohjelma PUHE- JA DRAAMATAITEEN OPINNOT S2019