Steinerpedagogisen luokanopettajakoulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista osallistua Snellman-korkeakoulussa eri opetusaineissa  järjestettäviin   jatkokoulutuksiin,  jotka samalla toimivat sivuaineopintoina peruskoulutustaan suorittaville. Jatko- ja täydennyskoulutusta järjestetään myös kurssi- ja seminaarimuotoisesti opintokausien ulkopuolella, esim. kesäisin.

Jatkokoulutusmahdollisuudet:
Luokanopettajatutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Oslon Rudolf Steiner University Collegen englanninkielinen steinerpedagogiseen maisteriohjelmaan, Master Programme in Waldorf Education. Master of Education (M. Ed.) -tutkinnon voi suorittaa painottaen, joko M.ed. of Educational Research tai M. Ed. of Nature, Ecology and Sustainability.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen antaa steinerkoulun luokanopettajalle mahdollisuuden tutkijankykyjen ja pedagogisen asiantuntijuuden kehittämiseen omassa työssään ja laajemminkin steinerkouluyhteisöissä. Hyvin arvosanoin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto mahdollistaa myös jatko-opintoihin (tohtorikoulutus) hakemisen.
Myös steinerpedagogisen varhaiskasvattajan tai steinerpedagogisen kuvataiteen aineopettajan tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakea maisteriohjelmaan.
Katso lisää: https://www.steinerhoyskolen.no/studietilbud/master/

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta voi Vakava-kokeen kautta hyväksyä Snellman-korkeakoulussa luokanopettajan koulutuksesta valmistuneen opiskelijan. Näin hakija voidaan hyväksyä suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa, joka antaa peruskoulun luokanopettajan kelpoisuuden sekä oikeuden hakea tohtorikoulutukseen. Hakijan opintosuorituksista riippuen häneltä saatetaan edellyttää opintojen täydentämistä ennen maisterinohjelmaan hyväksymistä.