Elävä akatemia on Opetushallituksen ja Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistyksen rahoittama hanke, joka on käynnistynyt syksyllä 2013 Snellman-korkeakoulussa. Elävä akatemia keskittyy tutkimuksen, opetuksen sekä arvioinnin kehittämiseen korkeakoulussa. Snellman-korkeakoulun opettajakunta tutkii fenomenologista lähestymistapaa ja kehittää sitä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Fenomenologia nähdään kasvatusajattelua ja omia havaintoja kehittävänä lähestymistapana. Opiskelijoiden kokemukset, havainnot ja kuvaukset sekä pyrkimys tarkasteltavan ilmiön mukaiseen ajatteluun muodostavat perustan fenomenologian kehittämiseksi.

 
Elävä akatemia –hanke voidaan hahmottaa työskentelynä kolmella tasolla: elävän ajattelun, luovan toiminnan sekä vuorovaikutuksen tasolla. Elävä ajattelu ja luova toiminta ovat kasvattajan persoonallisten kykyjen kehittämistä. Vuorovaikutuksen taso laajenee inhimillisestä vuorovaikutuksesta Snellman- korkeakoulun ja steinerkoulujen ja –päiväkotien sekä muiden instituuttien väliseksi vuorovaikutukseksi. Kaikilla tasoilla keskeistä on pyrkimys ymmärtää inhimillisen kasvun ja kasvatuksen kysymyksiä.

 
Opintovuoden 2013-2014  aikana korkeakoulun omien opettajien lisäksi fenomenologiasta luennoivat muun muassa prof. Aksel Hugo Norjasta ja prof. Marcelo da Veiga Saksasta sekä  teettävät aiheeseen liittyviä harjoitustöitä. Snellman-korkeakoulussa fenomenologian opiskeluun liittyy kiinteästi myös taiteellinen työskentely.

 
Elävä akatemia etenee syysopintokauden kokemuksista keväällä luotavaan Snellman-korkeakoulun Elävä akatemia -mallin luonnostamiseen.

 
Opettajakollegion puolesta

 

Koordinaattori

Markku Niinivirta

markku.niinivirta@s-k.fi