Musiikkikasvatukset opinnot 25 op

Lataa esite tästä: Musiikkikasvatuksen opinnot 25 op esite

Opinnot muodostuvat viidestä itsenäisestä opintokokonaisuudesta:

INSTRUMENTTIOPINNOT I & II  (2 X 5 OP)

Opiskelija pyrkii saavuttamaan instrumentin perushallintaanliittyvät taidot tai syventämään aikaisempaa osaamistaan. Ryhmäohjaus ja osallistuminen yhteisiin soittoharjoituksiin.

LAULUOPINNOT (5 OP)

Opiskelija saa työvälineitälaulamiseen ja äänenkäyttöön sekä oppilaiden laulun ohjaamiseen. Yksilö- ja ryhmätyöskentelyä sekä kontaktiopetuksena että itsenäisesti.

PEDAGOGISET OPINNOT (5 OP)

Opiskelija perehtyy steinerkoulun musiikkikasvatuksen perusteisiin. Vuorovaikutteinen työskentelyluentojen, keskustelujen ja ryhmätöiden avulla.

IMPROVISOINTI JA SÄVELLYS (5 OP)

Opiskelija perehtyy improvisaation ja sävellyksen käyttöön musiikkikasvatuksen työvälineenä ja pyrkii saamaan ne osaksi omaa työskentelyään. Workshopit ja itsenäinen harjoittelu.

Opiskelija suorittaa joko koko sivuainepaketin tai yksittäiset 5 opintopisteen opintokokonaisuudet. Opintojaksoista kootaan itsenäiset portfoliot, jotka muodostavat yhdessä musiikkikasvatuksen opintokokonaisuuden.
Musiikkikasvatuksen opiskelu on toiminnallista ja kokemuksellista.
Kontaktiopetuksen lisäksi opiskelu edellyttää itsenäistä työskentelyä.

AIKATAULU

  • vko 3  21.-22.1. 2022   instrumentti- ja pedagogiset opinnot
  • vko 7  18.-19.2.2022   improvisointi ja sävellys; instrumenttiopinnot
  • vko 11  18.-19.3.2022  instrumentti- ja pedagogiset opinnot
  • vko 14  8.-9.4.2022   laulu- ja instrumenttiopinnot
  • vko 23  6.-10.6.2022 ma-pe klo 9-15   pedagogiset, laulu- ja instrumenttiopinnot sekä improvisointi ja sävellys
  • vko 37  16.-17.9.2022  improvisointi ja sävellys sekä instrumenttiopinnot
  • vko 43  28,-29.10.2022  laulu- ja instrumenttiopinnot
  • vko 47  25.-26.11.2022   instrumenttiopinnot sekä improvisointi ja sävellys

Perjantaisin klo 17:30-20:45
Lauantaisin klo 9:00-17:00

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
info@s-k.fi