Koulutusohjelmat

Steinerpedagogiikan yleisopinnot työn ohessa 60 op

Steinerpedagogiikan yleisopinnot työn ohessa

Yleistä opinnoista

Steinerpedagogiikan yleisopinnot työn ohessa koostuu steinerpedagogiikan perus- ja aineopinnoista. Kaksivuotiset opinnot toimivat hyvin voimaannuttavana opintokokonaisuutena esimerkiksi opettajille ja kasvattajille, jotka haluavat täydentää ammatillista osaamistaan kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen näkökulmasta. Se toimii myös omana opintokokonaisuutena, jonka voi tehdä uutta suuntaa etsiessä.

Opinnot sisältävät steinerpedgogiikkaa, filosofiaa, taiteita ja kädentöitä. Tämä pohja tukee henkisiä, persoonallisia sekä sosiaalisia kykyjä, jotka ovat myös opettajan ydinosaamisen alueita.
Yleisopintojen tavoitteena on johdattaa opiskelija itsenäiseen, elävään ajatteluun ja avartaa tietoisuuden horisonttia. Opinnoissa pohditaan paljon ihmisyyden olemusta ja arvoja.

YHTEISÖLLISYYTTÄ JA HENKISTÄ KASVUA

Teoria- ja taideaineiden integroituminen kokonaisuudeksi kehittää yhteyden luomista todellisuuteen. Erilaisten perusilmiöiden, värien, muotojen, sävelten, äänen ja liikkeen tutkiminen taidejaksoilla herättää aktiivista, aistivaa osallisuutta. Yhteisöllisyys, omien ajatusten ja kokemusten sanallistaminen ja niiden jakaminen sekä muiden kuuntelu ryhmässä ovat tärkeä osa oppimisprosessia. Henkisen kasvun opintokokonaisuus!

MITÄ OPINTOJEN JÄLKEEN

Opintojen jälkeen opiskelija voi hakea opiskelemaan Snellman-korkeakoulun muihin koulutusohjelmiin. Steinerpedagogiikan yleisopinnot työn ohessa vastaa steinerpedagogisen varhaiskasvattaja- ja luokanopettajaopintojen ensimmäistä opintovuotta.

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.