Lyhytkurssi

Väri ja muoto -kuvataidekurssi

Kesäkurssi maalaten ja piirtäen

Havainnointi ja taiteelliset harjoitukset vievät meitä lähemmäksi luontoa.
Sen ilmiöistä tulee entistä puhuttelevampia, kun värit ja muodot koetaan ilmaisuina.
Tätä keskustelua luonnon kanssa harjoitellaan kurssilla maalaten ja piirtäen.

YHTEISÖLLISYYTTÄ JA HENKISTÄ KASVUA

”Yleisopintovuosi on avannut minulle uuden näkökulman maailmaan. Pysähtyminen rauhassa eri ilmiöiden äärelle on saanut minut havainnoimaan ympäristöä päivittäin uusin silmin, ymmärtämään pientenkin yksityiskohtien merkityksen ja tuntemaan sisäistä rauhaa ja kiitollisuutta.”

Teoria- ja taideaineiden integroituminen kokonaisuudeksi kehittää yhteyden luomista todellisuuteen. Erilaisten perusilmiöiden, värien, muotojen, sävelten, äänen ja liikkeen tutkiminen taidejaksoilla herättää aktiivista, aistivaa osallisuutta. Yhteisöllisyys, omien ajatusten ja kokemusten sanallistaminen ja niiden jakaminen sekä muiden kuuntelu ryhmässä ovat tärkeä osa oppimisprosessia.

Henkisen kasvun vuosi!

MITÄ OPINTOJEN JÄLKEEN

Yleisopintovuoden jälkeen opiskelija voi hakea opiskelemaan Snellman-korkeakoulun muihin koulutusohjelmiin. Yleisopintovuosi on steinerpedagogisen varhaiskasvattaja- ja luokanopettajaopintojen ensimmäinen opintovuosi.

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.