Koulutusohjelmat

Puhe- ja draamataidepedagogin opinnot 240 op

STEINERPEDAGOGISEN PUHE- JA DRAAMATAIDEPEDAGOGIN  OPINNOT  240 op

Yleistä opinnoista

Koulutus herättää ja kasvattaa yksilön luovia voimia ja antaa työvälineet puhe- ja draamataidepedagogin työhön sekä alan taiteilijan valmiudet. Koulutuksen tavoitteena on opiskelijan oman taiteilijan tien ja yksilöllisen äänen löytäminen. Opiskelu on kokopäiväistä. Koulutuksen painopisteet ovat tarinankerronta, runonlausunta ja näyttelijäntyö.  

Opintojen ensimmäinen vuosi integroituu tiiviisti steinerpedagogiikan yleisopintojen opintosisältöihin. 

MITÄ PUHE- JA DRAAMATAIDE ON? 

Jokaisella ihmisellä on oma yksilöllinen äänensä. Äänen ja elekielen avulla hän tuo esille ajatuksiaan, tunteitaan ja persoonallisuuttaan. Puhe on myös tärkeä väline ihmisten kanssakäymisessä. Puheen toinen puoli on kuunteleminen, joka mahdollistaa toisen ihmisen ymmärtämisen ja yhteyden luomisen. 

Draama on tämän yhteyden esittämistä muille. Näytteleminen perustuu havainnointiin, elämän tarkastelemiseen ja siihen eläytymiseen. Puhe- ja draamailmaisua varten taiteilija tarvitsee koulutetun instrumentin, joka koostuu sekä äänen että kehon vapaasta käyttömahdollisuudesta. Hän tarvitsee kokemusta ja tietoa instrumenttinsa monimuotoisesta käyttämisestä. Koulutuksen aikana opiskelija työstää laajan kirjon tekstiaineistoa epiikan, lyriikan ja draaman alueilta. 

Puhe- ja draamataidepedagogin ammattikuvaan liittyvät oman itsensä kehittäminen ja ympäröivän maailman tiedostaminen. Koulutuksen aikana perehdytään mm. maailmankirjallisuuteen, filosofiaan, luonnonhavainnointiin, pedagogiikkaan ja muihin taiteisiin. Puhe- ja draamataidekoulutuksessa on kolme painopistettä: kerronta, lausunta ja näyttelijäntyö 

Kertojana oppii välittämään eläviä mielikuvia muille. Kertoja luo äänellään ja eleillään maailman, johon kuulija astuu sisään ravitsemaan sydäntään ja mieltään. Lausujana oppii elämään hyvin herkkien tunnevivahteiden vaihtelevassa virrassa. Runo on viisautta, tunnekokemusta ja oivallusta tiiviissä muodossa, jossa hiljaisuuskin puhuu. Lausuja voi avata syviä, unohtuneita kerroksia kuulijassa. 

Näyttelijänä oppii esittämään inhimillisyyden eri ilmentymiä. Näyttelijä hallitsee jo tarinankerronnan ja lausunnan, hän osaa välittää mielikuvia ja tunteita. Näytelmässä hän ei tee sitä yksin vaan yhteydessä rooliinsa, kanssanäyttelijöihinsä ja yleisöön. Tämä vaatii sitä kaikkein vaikeinta: läsnäoloa hetkessä tässä ja nyt. 

Kevään 2022 näytelmäprojektin harjoituksia voit katsoa videokoosteen tästä  FAUST I 

HAKEMINEN JA OPISKELIJAVALINNAT 

Hakeminen puhe- ja draamataideopintoihin tapahtuu jättämällä vapaamuotoinen hakemus sähköisesti. Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella haastatteluun ja valintakurssille kesäkuun alussa. 

Opintoihin valitaan 12–15 opiskelijaa, joiden arvioidaan omaavan riittävät edellytykset opintoihin (arvioinnin kohteena ovat ilmaisullinen lahjakkuus sekä henkilökohtainen motivaatio lähteä vaativan harjoittelun tielle).  

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.