Koulutusohjelmat

Steinerpedagogiikan perusteita I: Johdanto steinerpedagogiikan perusteisiin sekä steinerkoulun käytäntöön ja teoriaan

Steinerpedagogiikan perusteita i: johdanto steinerpedagogiikan perusteisiin sekä steinerkoulun käytäntöön ja teoriaan

Opiskelija oppii tarkastelemaan alustavasti esimerkkien avulla steinerkoulun opetussuunnitelman traditiota, opetusta ja kasvatusta mitä, miten ja miksi -näkökulmista. Samalla luonnostellaan steinerkoulun taustalla vaikuttavaa ihmiskäsitystä sekä sitä, miten opetussuunnitelma pyrkii vastaamaan inhimillisen kehityksen tärkeisiin ikävaiheisiin perusasteen vuosiluokilla 1-8. Opiskelijalle pyritään esittelemään luennoilla steinerpedagogiikan taustasta nousevaa fenomenologista tapaa havainnoida luennoilla yhdessä tarkasteltuja sisältöjä ja kehittämään esiymmärrystä reflektoimalla ja ajattelemalla päivittäin itse eteenpäin (to do phenomenology).

Missä: Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, 00850 HELSINKI

Kenelle: Luokanopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat,  kasvatusalan opiskelijat, taideaineiden opiskelijat ja opettajat 

Milloin:
ma 12.9.- to 15.9. klo 9-10.30

Hinta: 160e 

Kurssin opettaja: Markku Niinivirta M.Ed, FT, Snellman-korkeakoulun vararehtori ja lehtori. Hän on koulutukseltaan steinerkoulun luokanopettaja sekä musiikin aineenopettaja. Hänen maisterintyönsä käsitteli aihetta Pedagogical Creativity in Waldorf Steiner Teacher Education (2007) ja väitöskirja aihetta Fronesis opettajankoulutuksen taustafilosofiassa (2017).

Seuraa somessa

@steineropeopinnot

Uutiskirje

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.