Koulutusohjelmat

Steinerpedagogiikan perusteita I – Johdanto steinerpedagogiikan perusteisiin sekä steinerkoulun käytäntöön ja teoriaan

steinerpedagogiikan perusteita i - johdanto steinerpedagogiikan perusteisiin sekä steinerkoulun käytäntöön ja teoriaan

Opiskelija oppii tarkastelemaan alustavasti esimerkkien avulla steinerkoulun opetussuunnitelman traditiota, opetusta ja kasvatusta mitä-, miten- ja miksi-näkökulmasta. Samalla luonnostellaan steinerkoulun taustalla vaikuttavaa ihmiskäsitystä sekä sitä, miten opetussuunnitelma pyrkii vastaamaan inhimillisen kehityksen tärkeisiin ikävaiheisiin vuosiluokilla 1-8.

Esille nostetaan steinerpedagogiikan taustasta nousevaa fenomenologista tapaa havainnoida luennoilla yhdessä tarkasteltuja sisältöjä ja kehittämään tätä esiymmärrystä reflektoimalla ja ajattelemalla päivittäin itse eteenpäin (to do phenomenology).

Missä: Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, 00850 HELSINKI

Kenelle: opettajaopiskelijoille, koulunkäynnin ohjaajille, steinenrpedagogisesta lähestymistavasta kiinnostuneille henkilöille

Milloin: 4.-7.9.2023 luennot ja keskustelut klo 9-10:30; eurytmia klo 11-12:30

Hinta: 288e

Kurssin opettaja: Markku Niinivirta ja Tellervo Kauttu
Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.