Koulutusohjelmat

Perehtyneisyyskoulutus: Opetus steinerkoulussa luokilla 1-2 (12 op)

Opetus steinerkoulussa luokilla 1-2

Opiskelija saa kokonaiskuvan steinerpedagogiikasta, eri ikävaiheiden merkityksestä ja ikäkausiopetuksesta sekä steinerpedagogisista opetusmetodeista.

Steinerpedagogiseen kasvatukseen kuuluu tiedollisen opetuksen lisäksi taiteellinen harjoittelu ja kädentöiden tekeminen, näin tiedollisen työstämisen rinnalle nostetaan kokemuksellinen oppiminen. Steinerpedagogiset oppimiskokonaisuudet on rakennettu näistä elementeistä, käsiteltävän ikäkauden mukaan.

Opintojen sisällöt: Luokanopettajavaiheen opetus ja steinerpedagogiikan erityispiirteet. Steinerpedagogiikan taustateoria ja ihmiskuva sekä filosofinen, psykologinen, biologinen ja henkinen ihmiskäsitys. Maalaus, muovailu, liikunta, laulu, musiikki ja puhe pedagogiikan kontekstissa. Käden työt liittyen ikäkausiin. Koululaisen kehitysvaiheet ja opetuksen rytmisyys. Alkuopetus ja steinerkoulun opetuksen metodeja: äidinkielen, historian, musiikin ja matematiikan opetus sekä taiteen ja luonnontieteitten opetus. Merkittävät ikäkausisiirtymät. Lisäksi laaja perehtyminen steinerpedagogiseen kirjallisuuteen.

Missä: Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, 00850 HELSINKI

Kenelle: Opettajaopiskelijoille, koulunkäynnin ohjaajille, steinerpedagogisesta lähestymistavasta kiinnostuneille luokanopettajille ja kaikille steinerpedagogiikasta kiinnostuneille kasvattajille.

Milloin:
Alkuopetus steinerkoulussa 9.-10.9.2022,

Opetus 1. luokalla steinerkoulussa 30.9.-1.10.2022,

Opetus 2. luokalla steinerkoulussa 4.–5.11. 2022,

Psykologinen ihmiskäsitys ja opetus 2. luokalla tammikuu 2022

Hinta: 576e 

Kurssin opettaja: Päivi Kallius, Pirjo Vahviala, Anneli Soila

Seuraa somessa

@steineropeopinnot

Uutiskirje

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.