Koulutusohjelmat

Kuvataidepedagogin opinnot  180 op

STEINERPEDAGOGINEN KUVATAIDEPEDAGOGI 180 op 

Taiteellista tutkimista ja luontosuhteen syventämistä

Opintojen lähtökohtana ovat värin ja muodon peruskysymykset kokemuksellisina aistimuslaatuina sekä luontosuhdetta syventävä havainnointi. Fenomenologinen tapa lähestyä ilmiömaailmaa perustuu J.W.v Goethen tutkimuksiin väriopista sekä kasvin muodonmuutoksista.  

Kolmevuotinen koulutus järjestetään 2–6 viikon pituisina lähiopintojaksoina, joissa opiskelija keskittyy kuvallis-plastisiin peruskysymyksiin niin luonnon kuin taiteen parissa. Päätaideaineina ovat maalaus, muovailu sekä piirustus.   

Snellman-korkeakoulun opinnot perustuvat steinerpedagogiseen ihmiskäsitykseen.

Opinnot sisältävät steinerpedagogiikkaa.

Opinnot sopivat kaikille tutkivasta taiteellisesta toiminnasta ja luontosuhteesta sekä taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta kiinnostuneille henkilöille. 


MAALAUSKULKUJA, VÄRIOIVALLUKSIA JA TYÖPROSESSEJA   

Snellman-korkeakoulu oppimisympäristönä tarjoaa upeat mahdollisuudet kehittää luontosuhdetta sekä taiteellista ilmaisua.  Luonnonmukaisesti rakennettu savi-olkiateljee antaa opiskelijoille rauhalliset tilat keskittyneelle taiteelliselle työskentelylle.   

Värifenomenologian opinnoissa ja maalausharjoituksissa käsitellään väriä kokemuslaatuna, aistihavaintoon pohjautuen. Muodon fenomenologiassa plastinen työskentely on orgaanisen muotokielen ja muodonmuutosten tutkimista savella. Luontosuhdetta syvennetään havainnoimalla luonnon kiertokulkua, seuraamalla sen värillisyyden ja muotojen muuntumista taiteellisin harjoituksin. Näin syntyy elävä, omakohtainen ja taiteellisesti luotu luontosuhde.  

”Taiteellinen lähestymistapa tutkia maailman ilmiöitä, se on jotain laajempaa, värikkäämpää, liikkuvampaa, aistisempaa – kokonaisvaltaista!”   

 ”Toisaalta on otettava huomioon, että on kokemuksia, joita on suorastaan mahdotonta, tai ainakin hyvin vaikeaa sanoin selittää.  Onneksi meillä on maalaustaide. ”  

MITÄ OPINTOJEN JÄLKEEN

Opinnot antavat perustan jatkaa opintoja steinerkoulun kuvataiteen aineenopettajakoulutuksessa sekä hyvät valmiudet toimia kuvataidepedagogina virike- ja harrastetoiminnassa.  

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.