Koulutusohjelmat

Kuvataidevuosi Väri ja muoto 60 op

VÄRI JA MUOTO 60 op 

Taiteellista tutkimista ja luontosuhteen syventämistä

Opintojen lähtökohtana ovat värin ja muodon peruskysymykset kokemuksellisina aistimuslaatuina sekä luontosuhdetta syventävä havainnointi. Fenomenologinen tapa lähestyä ilmiömaailmaa perustuu J.W.v Goethen tutkimuksiin väriopista sekä kasvin muodonmuutoksista. 

Koulutus järjestetään 2–6 viikon pituisina lähiopintojaksoina, joissa opiskelija keskittyy kuvallis-plastisiin peruskysymyksiin niin luonnon kuin taiteen parissa. Päätaideaineina ovat maalaus, muovailu sekä piirustus.  

Opintovuosi sopii välivuodeksi kaikille tutkivasta taiteellisesta toiminnasta ja luontosuhteesta sekä taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta kiinnostuneille. Itsenäisenä opintovuotena se sopii täydennyskoulutusvuotena opetustyössä toimiville kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, kuvataidekoulujen, luontokoulujen ja -päiväkotien henkilöstölle, opettajille, hoito- ja terapia-alalla toimiville sekä kaikille taiteellisesta, tutkivasta, luonnon inspiroimasta työskentelystä kiinnostuneille. 

Snellman-korkeakoulun opinnot perustuvat steinerpedagogiseen ihmiskäsitykseen.


MAALAUSKULKUJA, VÄRIOIVALLUKSIA JA TYÖPROSESSEJA

Snellman-korkeakoulu oppimisympäristönä tarjoaa upeat mahdollisuudet kehittää luontosuhdetta sekä taiteellista ilmaisua.  Luonnonmukaisesti rakennettu savi-olkiateljee antaa opiskelijoille rauhalliset tilat keskittyneelle taiteelliselle työskentelylle.  

Värifenomenologian opinnoissa ja maalausharjoituksissa käsitellään väriä kokemuslaatuna, aistihavaintoon pohjautuen. Muodon fenomenologiassa plastinen työskentely on orgaanisen muotokielen ja muodonmuutosten tutkimista savella. Luontosuhdetta syvennetään havainnoimalla luonnon kiertokulkua, seuraamalla sen värillisyyden ja muotojen muuntumista taiteellisin harjoituksin. Näin syntyy elävä, omakohtainen ja taiteellisesti luotu luontosuhde. 

”Taiteellinen lähestymistapa tutkia maailman ilmiöitä, se on jotain laajempaa, värikkäämpää, liikkuvampaa, aistisempaa – kokonaisvaltaista!”  

 ”Toisaalta on otettava huomioon, että on kokemuksia, joita on suorastaan mahdotonta, tai ainakin hyvin vaikeaa sanoin selittää.  Onneksi meillä on maalaustaide. ” 

MITÄ OPINTOJEN JÄLKEEN

Opintovuosi antaa perustan jatkaa opintoja Snellman-korkeakoulun kuvataideopinnoissa sekä hyvän pohjan hakeutua edelleen muiden taidealojen koulutuksiin. Taiteellinen toiminta avaa havaintokykyä, tuo virikkeitä, ajatuksia ja näkökulmia omaan maailmansuhteeseen sekä rikastuttaa ammatillista työskentelyä. 

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.