Koulutusohjelmat

Fronesis opettajankoulutuksen taustafilosofiassa: – kertomus käytännöllisen viisauden hukkaamisesta uudella ajalla ja pyrkimyksestä palauttaa se kasvatustietoa ja -toimintaa kokoavaksi käsitteeksi

Fronesis opettajankoulutuksen taustafilosofiassa:
kertomus käytännöllisen viisauden hukkaamisesta uudella ajalla ja pyrkimyksestä palauttaa se kasvatustietoa ja -toimintaa kokoavaksi käsitteeksi

Kurssilla tutustutaan Snellman-korkeakoulun taustafilosofian keskeisiin piirteisiin. Filosofi Reijo Wilenius kehitti Kasvatuksen ehdot -teoksessaan opettajansa ja ystävänsä filosofi Georg Henrik von Wrightin uudelleen löytämää Aristoteleen käytännöllisen filosofian perinnettä eteenpäin ja erityisesti eettistä hyve-ajattelua liittyneenä käytännöllisen toiminnan filosofiaan. Snellman-korkeakoulun ja steinerpedagogisen opettajankoulutuksen taustafilosofia on nähtävä osana laajempaa perenniaalista kasvatusajattelua eli ”Ikuisen pedagogiikan virtaa”, jolla on pitkä perinne, mutta joka uudistuu ja kehittyy ajanhengen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksessa.

Missä: Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, 00850 HELSINKI

Kenelle: Opettajille, opettajaopiskelijoille, kasvatusfilosofiasta kiinnostuneille

Milloin: lukuvuosi 2023-2024

Hinta: 288e 

Kurssin opettaja: Markku Niinivirta on Snellman-korkeakoulusta valmistunut steinerkoulun luokanopettaja ja musiikin aineenopettaja. Opiskeli maisteriksi Oslossa Rudolf Steiner University Collegessa 2007 ja myöhemmin väitteli filosofian tohtoriksi 2017 Tampereen yliopistossa pääaineinaan kasvatustiede ja opettajankoulutus.

 

 

 

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.