Koulutusohjelmat

ESIMATEMAATTISET TAIDOT JA ALKUOPETUKSEN MATEMATIIKKA 5 OP

Esimatemaattiset taidot ja alkuopetuksen matematiikka 5 op

Lapset oppivat steinerpedagogisessa esiopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden sekä taiteellisessa toiminnassa itseään ilmaisten. Uusilla opittavilla taidoilla ja tiedoilla on tärkeää olla yhteys lasten arkeen ja kokemusmaailmaan. Oppiminen on elämyksellistä ja kokemuksellista. Lapsi liittyy maailmaan oman tekemisen ja kokemisen kautta. Esiopetusta järjestetään sekä steinerpäiväkodeissa, että steinerkouluissa. (Varhaiskasvatus ja esiopetus – Steinerkasvatuksen liitto (steinerkasvatus.fi))

Steinerkoulun alkuopetuksessa liikutaan paljon, tehdään omin käsin erilaisilla materiaaleilla, opitaan kuuntelemaan ja kertomaan – otetaan mielikuvituksen kyky myös oppimisen käyttöön. Yhdessä tekemisen ilo ja omien taitojen karttuminen innostavat oppimiseen. Steinerpedagogisessa alkuopetuksessa kiinnitetään paljon huomiota luokkayhteisön muodostumiseen ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen: tasapainon luomiseen ulkoisen toiminnan ja sisäisen maailman välille. (https://steinerkasvatus.fi/1-3-luokat/)

Esimatemaattiset taidot ja alkuopetuksen matematiikka -kurssin tavoitteet: Opiskelijalle syntyy varmuus ja rohkeus toteuttaa ikäkauden mukaista matematiikan opetusta ja hän oppii tunnistamaan matematiikan oppimiseen liittyviä haasteita ja antamaan tarvittavaa oikea-aikaista tukea.

Keskeiset sisällöt:

1) Esimatemaattiset taidot (esiopetus), opetussuunnitelma 1.-2. luokalla, lukukäsitteen ymmärtäminen ja opettaminen, mielikuvaopetus ja toiminnallisuus matematiikan opetuksessa, oppimisen ilo, oppimisen tuki matematiikassa esi- ja alkuopetuksessa, metsämatematiikka, matematiikan kieli ja sanallistaminen, osaamisen arviointi, yhteen- ja vähennyslaskutaidot, päässälaskut

2) luokittelu, sarjoittaminen, harjoittelu, visuaalinen hahmottaminen, vertailu, oman kehon hahmottaminen, tasapainon hallinta, aistit

Missä: Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, 00850 HELSINKI

Kenelle: Kaikille kiinnostuneille, erityisesti esiopetuksen ja alkuopetuksen opettajille ja opettajaopiskelijoille

Milloin: 1. – 2.9. ja 6. – 7.10. (perjantai klo 16:30 – 20:30 ja lauantai klo 9 – 16)

Hinta: 250e 

Kurssin opettaja: Steinerkoulun luokanopettajat Jenni Mikkonen ja Ija Lahtinen

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.