Tietoa, taitoa, yhteisön voimaa!

  • Steinerkoulun luokanopettajan sekä steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan koulutusten 1. vuosi
  • Itsenäinen opintokokonaisuus

Tule ja koe elämäsi tärkein opiskeluvuosi! Snellman-korkeakoulun yleisopinnoista löydät uusia näkökulmia opiskeluun, ihmisenä olemiseen ja maailmaan.

 

Vastaava opettaja:

Tellervo Kauttu, steinerpedagogi, eurytmisti

Tieteellisyyttä, taiteellisuutta  ja eettisyyttä

Jokaisen akateemisen koulutusohjelman tulisi asettaa kysymys omista perusteistaan tarpeeksi syvälle: mihin perustuu tiedonkäsityksemme, mille ihmiskäsitykselle perustamme näkemyksemme oppijasta ja siitä kehityksestä, jonka näemme opiskelussa mahdolliseksi. Mihin tavoitteisiin tulisi opiskelussa tämän ihmiskäsityksen puitteissa pyrkiä ja miten menetelmät ovat riippuvaisia näistä tavoitteista - siitä minkä katsomme ihmisen arvoiseksi kehitykseksi.

Kysymys ihmisyyden arvoista nousee yleisopintojen keskeiseksi kysymykseksi. Sitä pyritään valaisemaan filosofisen tarkastelun, monipuolisen taiteellisen harjoittelun (piirustus, maalaus, muovailu, puhe, draama, laulu ja eurytmia ym)  sekä sosiaalisen toiminnan avulla. Yleisopinnot eivät anna vastausta kysymykseen: kuka minä olen tai mikä ihminen on? Ne opettavat sinua kysymään!

Ota ilo irti opiskelusta ja yhteisestä tekemisestä - tule ja koe elämäsi tärkein opiskeluvuosi!

Snellman-korkeakoulun yleisopinnoista löydät uusia näkökulmia. Opiskelu aikuisena on virkistävää ja uusia elämänvoimia antavaa.

 

Jatko-opiskelu Snellman-korkeakoulussa

Yleisopintojen jälkeen on mahdollista hakea jatko-opintoihin steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen tai luokanopetuksen opintosuunnille. Yleisopinnot kuuluvat osana steinerpedagogisten opettajakoulutusten yhteispistemäärään. Steinerpedagogisiin opettajakoulutuksiin hakeminen edellyttää yleisopintojen hyväksyttyä suorittamista. Muille Snellman-korkeakoulun opintosuunnille hakeminen ei edellytetä yleisopintoja käydyksi vaikka niitä suositellaan.

Steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen opinnot kouluttavat steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen opettajan ja esiopettajan tehtävään (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, §32)

Steinerkoulun luokanopettajatutkinto antaa Opetushallituksen määräyksen mukaisen kelpoisuuden steinerkoulun luokanopettajan tehtävään.

 

Jatko-opiskelu yliopistoissa

Steinerpedagogisen luokanopettajakoulutuksen jälkeen on mahdollista hakea Oslon Rudolf Steiner University Collegen steinerpedagogiseen maisteriohjelmaan (3-vuotinen, englanninkielinen, voi suorittaa myös työn ohessa), se antaa suomalaisen yliopiston harkinnanvaraisella päätöksellä kelpoisuuden yliopistolliseen jatkokoulutukseen (tutkija- ja tohtoriopinnot).

Sama jatkokoulutusmahdollisuus tarjoutuu Suomessa Tampereen Yliopiston luokanopettajakoulutukseen. Snellman-korkeakoulusta valmistuneet luokanopettajat voivat hakea täydentämään opintojaan kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin koulutuksiin. Myös tämä laajentaa steinerpedagogin kelpoisuutta peruskoulun puolelle ja mahdollisuuden tohtorikoulutukseen yliopistossa.

Yleisopintoja koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä toimistoon tai suoraan vastaaviin opettajiin.