Steinerpedagogiikan perusopinnot 35 op ja aineopinnot 25 op

Tietoa, taitoa, yhteisön voimaa!

  • Steinerkoulun luokanopettajan sekä steinerpäiväkodin varhaiskasvattajan ja esiopettajan koulutusten 1. vuosi
  • Itsenäinen opintokokonaisuus

Tule ja koe elämäsi tärkein opiskeluvuosi! Snellman-korkeakoulun yleisopinnoista löydät uusia näkökulmia opiskeluun, ihmisenä olemiseen ja maailmaan.

Yleisopintojen tavoitteena on johdattaa opiskelija itsenäiseen, elävään ajatteluun ja avartaa tietoisuuden horisonttia. Opinnoissa pohditaan mm. ihmisyyden olemusta ja arvoja.

Yleisopintovuoden aikana on mahdollista kehittää itseään kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Tämä tukee henkisiä, persoonallisia ja sosiaalisia kykyjä, jotka ovat opettajan ydinosaamisen alueita.

  • filosofiaa, steinerpedagogiikkaa
  • taiteita: kuvataiteet, puhe- ja draamataiteet, eurytmia, laulu
  • kädentöitä: puutyöt, kirjansidonta, luonnonmukainen puutarhanhoito

 Vastaava opettaja:

Tellervo Kauttu, steinerpedagogi, eurytmian opettaja

Tieteellisyyttä, taiteellisuutta  ja eettisyyttä

Jokaisen akateemisen koulutusohjelman tulisi asettaa kysymys omista perusteistaan tarpeeksi syvälle: mihin perustuu tiedonkäsityksemme, mille ihmiskäsitykselle perustamme näkemyksemme oppijasta ja siitä kehityksestä, jonka näemme opiskelussa mahdolliseksi. Mihin tavoitteisiin tulisi opiskelussa tämän ihmiskäsityksen puitteissa pyrkiä ja miten menetelmät ovat riippuvaisia näistä tavoitteista - siitä minkä katsomme ihmisen arvoiseksi kehitykseksi.

Opinnot pohjautuvat mm. J.V. Snellmanin esittämälle henkisen kasvun idealle sekä Rudolf Steinerin henkisen ihmiskäsityksen tarjoamille virikkeille.

 

Jatko-opiskelu Snellman-korkeakoulussa

Yleisopintojen jälkeen on mahdollista hakea jatko-opintoihin steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen tai luokanopetuksen opintosuunnille. Yleisopinnot kuuluvat osana steinerpedagogisten opettajakoulutusten yhteispistemäärään. Steinerpedagogisiin opettajakoulutuksiin hakeminen edellyttää yleisopintojen hyväksyttyä suorittamista.

Steinerpedagoginen varhaiskasvattajan koulutus antaa kelpoisuuden steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen opettajan ja esiopettajan tehtävään (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, §32)

Steinerkoulun luokanopettajan koulutus antaa Opetushallituksen määräyksen mukaisen kelpoisuuden steinerkoulun luokanopettajan tehtävään.

 

Jatko-opiskelu yliopistoissa

Steinerpedagogisen luokanopettajakoulutuksen jälkeen on mahdollista hakea Oslon Rudolf Steiner University Collegen steinerpedagogiseen maisteriohjelmaan (3-vuotinen, englanninkielinen, voi suorittaa myös työn ohessa), se antaa suomalaisen yliopiston harkinnanvaraisella päätöksellä kelpoisuuden yliopistolliseen jatkokoulutukseen (tutkija- ja tohtoriopinnot).

Sama jatkokoulutusmahdollisuus tarjoutuu Suomessa Tampereen Yliopiston luokanopettajakoulutukseen. Snellman-korkeakoulusta valmistuneet luokanopettajat voivat hakea täydentämään opintojaan kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin koulutuksiin. Myös tämä laajentaa steinerpedagogin kelpoisuutta peruskoulun puolelle ja mahdollisuuden tohtorikoulutukseen yliopistossa.

Yleisopintoja koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä toimistoon tai suoraan vastaaviin opettajiin.