Vapaamuotoiset hakemukset, joista henkilötietojen ja lyhyen elämäkerran lisäksi ilmenevät aiemmat opinnot ja työkokemus (liitteenä todistusjäljennökset) sekä perustelut koulutukseen hakemiselle, toimitetaan korkeakoulun toimistoon määräaikaan mennessä. Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun.

Edellytyksenä hyväksytyksi tulemiselle steinerpedagogiseen varhaiskasvattajakoulutukseen on:

- Ylioppilastutkinto tai vastaavat opinnot

- Snellman-korkeakoulun yleisopintojen tai vastaavien opintojen hyväksytty suorittaminen

- Vähintään kuuden viikon työskentely lapsiryhmässä

- Soveltuvuus varhaiskasvattajan ammattiin

Valinnan suorittaa Snellman-korkeakoulun ohjesäännön mukaisesti hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella steinerpedagogisen opintosuunnan opettajakollegio.

Varhaiskasvattajakoulutus opintomaksut

Opintovuonna 2019-2020: 2400 euroa/ vuosi
Muutokset jatkossa mahdollisia.

Kaikki opiskelijat ovat oikeutettuja yleisiin opiskelijaetuuksiin.