Hakeminen, valintakriteerit ja opintomaksut  

Vapaamuotoiset hakemukset, joista henkilötietojen ja lyhyen elämäkerran lisäksi ilmenevät aiemmat opinnot ja työkokemus (liitteenä todistusjäljennökset) sekä perustelut koulutukseen hakemiselle, toimitetaan korkeakoulun toimistoon määräaikaan mennessä. Hae tästä. 

Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun. 

Edellytyksenä hyväksytyksi tulemiselle steinerpedagogiseen varhaiskasvattajakoulutukseen on: 

  • Ylioppilastutkinto tai vastaavat opinnot  
  • Vähintään kuuden viikon työskentely lapsiryhmässä 
  • Soveltuvuus varhaiskasvattajan ammattiin 
  • Riittävät terveydelliset valmiudet

Valinnan suorittaa Snellman-korkeakoulun ohjesäännön mukaisesti hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella steinerpedagogisen opintosuunnan opettajakollegio. 

Varhaiskasvattajakoulutus opintomaksut :

Opintovuonna 2021-2022: 2400 euroa/ vuosi
Muutokset jatkossa mahdollisia. 

Kaikki opiskelijat ovat oikeutettuja yleisiin opiskelijaetuuksiin.