Steinerpedagogisen varhaiskasvattajan koulutus on laajuudeltaan 240 opintopistettä. Opinnot koostuvat steinerpedagogiikan yleisopinnoista, perusopinnoista, aineopinnoista ja ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista, joihin sisältyy ohjattu työharjoittelu/työssäoppisjakso steinerpäiväkodissa. Opinnot voi suorittaa 4 vuodessa.

Opetushallitus on hyväksynyt 9.7.2019 steinerpedagogisten varhaiskasvattajien opintojen opetussuunnitelman ja sen olennaiset muutokset ennen sen käyttöönottoa.
Opetushallitus toteaa, että syksyllä 2019 Snellman-korkeakoulussa opintonsa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajaopinnoissa aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan, joka tuottaa kelpoisuuden toimia steinerpedagogiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa varhaiskasvatusta järjestävässä päiväkodissa sellaisissa tehtävissä, joissa edellytetään varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 §:ssä tarkoitettua kelpoisuutta.
//www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540 ja §32
Steinerpedagogisen varhaiskasvattajan ja esiopetuksen opettajan koulutuksen Varhaiskasvatus OPS 9.7.2019

Vastaava opettaja:
Tiina Ristolainen, Lto, steinerpedagogi

 

Uuden varhaiskasvatuslain 540/2018 edellyttämät Opetushallituksen määräämät opintosisällöt 23op/30op

Koulutussuunnittelija: Jenni Ruoho, KM

 

 

Steinerkasvatus-lehti / teemana varhaiskasvatus:

Steinerpäiväkodin kolme ydinvahvuutta (teksti Jarno Paalasmaa) ja Miksi leikki on niin tärkeää (teksti Timo Jantunen)

Steinervarhaiskasvatuksen asema ja koulutus