Steinerpedagogiset varhaiskasvatuksen opinnot

Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan koulutus (240 op)

Yleisopintojen jälkeen on mahdollista hakea steinerpedagogiselle varhaiskasvatuksen opintosuunnalle.
Opinnot ovat laajuudeltaan 240 opintopistettä. Ne koostuvat yleisopinnoista, perusopinnoista, aineopinnoista ja ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista, joihin sisältyy ohjattu työharjoittelu/työssäoppisjakso steinerpäiväkodissa. Opinnot voi suorittaa 4 vuodessa.

Opetushallitus on hyväksynyt 9.7.2019 steinerpedagogisten varhaiskasvattajien opintojen opetussuunnitelman ja sen olennaiset muutokset ennen sen käyttöönottoa.
Opetushallitus toteaa, että syksyllä 2019 Snellman-korkeakoulussa opintonsa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajaopinnoissa aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan, joka tuottaa kelpoisuuden toimia steinerpedagogiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa varhaiskasvatusta järjestävässä päiväkodissa sellaisissa tehtävissä, joissa edellytetään varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 §:ssä tarkoitettua kelpoisuutta.
//www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540 ja §32
Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan koulutuksen Varhaiskasvatus OPS 9.7.2019

Vastaava opettaja:
Tiina Ristolainen, Lto, steinerpedagogi

 

Uuden varhaiskasvatuslain 540/2018 edellyttämät Opetushallituksen määräämät opintosisällöt 23op/30op

Koulutussuunnittelija: Jenni Ruoho, KM

 

 

Steinerkasvatus-lehti / teemana varhaiskasvatus:

https://sites.google.com/steinerkasvatus.fi/steinerkasvatus