Kaksivuotiset viikonloppuopinnot

Kaksivuotinen koulutus työn ohella
– henkistä kasvua ja uusia alkuja kaiken ikäisille aikuisille
Steinerpedagogiikan yleisopinnoissa tärkeää on ihminen elämän laajuisesti kehittyvänä yksilönä. Opiskelu ei painotu vain tiedon ja ajattelun alueelle, vaan yhtä tärkeää on runsas taiteellinen ja käytännöllinen tekeminen. Yhdessä ne tukevat ihmisen kasvua henkisenä, psyykkisenä ja kehollisena kokonaisuutena.

 
Opinnot perustuvat Rudolf Steinerin filosofisiin ajatuksiin kasvatuksesta ja J.V.Snellmanin näkemykseen aktivoivasta opetuksesta. Ensimmäisenä opintovuonna tutustutaan korkeakoulun taustafilosofiaan ja ihmiskuvaan. Toinen vuosi on painottunut steinerpedagogiikkaan ja sen käytäntöihin. Opintovuodet ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja niiden suorittamisjärjestys voi vaihdella.

 
Steinerpedagogiikan yleisopinnot järjestetään viikonloppuisin, joten ne sopivat hyvin suoritettavaksi myös työn ohella. Lähiopintojen lisäksi on itsenäistä työskentelyä mm. kirjallisia töitä.

 
Opinnot vastaavat Snellman-korkeakoulun yleisopintovuotta. Ne voi suorittaa itsenäisenä opintokokonaisuutena tai osana Snellman-korkeakoulun steinerpedagogista opettajakoulutusta. Steinerpedagogiseen varhaiskasvatuksen opettajan tai luokanopettajan koulutukseen osallistumisen yhtenä edellytyksenä on yleisopintojen hyväksytty suorittaminen.

 
Steinerpedagogiikan yleisopinnot tarjoavat kelpoisuuden omaaville aineenopettajille perehtyneisyyden steinerpedagogiikkaan. Koulutus sopii myös täydennys- ja lisäkoulutukseksi peruskoulun opettajille, lastentarhan opettajille, vanhemmille, kaikille kasvatuksesta kiinnostuneille.

 
Koulutus tapahtuu perjantai-iltaisin alkaen klo 17.00 ja lauantaisin noin klo 8.00- 14.00, yhteensä 10 tuntia.

 
Syyslukukausi alkaa syyskuun alussa ja päättyy joulukuun alussa. Kevät käynnistyy loppiaisen jälkeen ja päättyy toukokuun alussa. Lisäksi on yksi viikonloppu kesäkuussa.

 
Opintoihin haetaan 1.4. mennessä.

Opintomaksu opintovuonna 2020-2021: 1820€ /vuosi (maksetaan kahdessa erässä, syksy ja kevät)

 

Vastaava opettaja:

Pirjo Vahviala, KM, eurytmian opettaja ja eurytmiaterapeutti