Kaksivuotiset viikonloppuopinnot / steinerpedagogiikan perusopinnot 35 op ja aineopinnot I 25 op

Kaksivuotinen itsenäinen opintokokonaisuus työn ohessa lähiopintoina tai monimuotokoulutuksena

Opinnot vastaavat steinerkoulun luokanopettaja- sekä steinerpäiväkodin varhaiskasvattajakoulutuksen 1. vuotta (päiväopintoina vuoden kestäviä steinerpedagogiikan yleisopintoja).
Monimuoto-opinnoissa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Opinnot perustuvat Rudolf Steinerin filosofisiin ajatuksiin kasvatuksesta ja J.V.Snellmanin näkemykseen aktivoivasta opetuksesta. Opinnot ovat steinerpedagogiikkaan orientoivia perus – ja aineopintoja. Opintovuodet ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja niiden suorittamisjärjestys voi vaihdella.

Steinerpedagogiikan yleisopinnot järjestetään viikonloppuisin, joten ne sopivat hyvin suoritettavaksi myös työn ohella. Lähiopintojen lisäksi on itsenäistä työskentelyä mm. kirjallisia töitä.

Opinnot vastaavat Snellman-korkeakoulun yleisopintovuotta. Ne voi suorittaa itsenäisenä opintokokonaisuutena tai osana Snellman-korkeakoulun steinerpedagogista opettajakoulutusta. Steinerpedagogiseen varhaiskasvattajan tai luokanopettajan koulutukseen osallistumisen yhtenä edellytyksenä on yleisopintojen hyväksytty suorittaminen.

Steinerpedagogiikan yleisopinnot tarjoavat kelpoisuuden omaaville aineenopettajille perehtyneisyyden steinerpedagogiikkaan. Koulutus sopii myös täydennys- ja lisäkoulutukseksi peruskoulun opettajille, lastentarhan opettajille, vanhemmille, kaikille kasvatuksesta kiinnostuneille.

Koulutus tapahtuu perjantaisin 16.30-20.30 ja lauantaisin 9.15-15.00. 12 tuntia/vkl

Opinnot alkavat syyskuussa ja päättyvät kesäkuussa.

Opintoihin haetaan 1.4. mennessä.

Opintomaksu opintovuonna 2021-2022: 1380€ /vuosi (maksetaan kahdessa erässä, syksy ja kevät)

HUOM. Eurytmiapedagogiikan opinnot 60 op steinerpedagogiikan perus- ja aineopintojen yhteydessä monimuoto-opintoina alkaa 27.8.2021, ks. tästä.

 

Vastaava opettaja:

Pirjo Vahviala, KM, eurytmian opettaja ja eurytmiaterapeutti