Kaksivuotiset viikonloppuopinnot

Kaksivuotinen koulutus työn ohella
– henkistä kasvua ja uusia alkuja kaiken ikäisille aikuisille
Steinerpedagogiikan yleisopinnoissa tärkeää on ihminen elämän laajuisesti kehittyvänä yksilönä. Opiskelu ei painotu vain tiedon ja ajattelun alueelle, vaan yhtä tärkeää on runsas taiteellinen ja käytännöllinen tekeminen. Yhdessä ne tukevat ihmisen kasvua henkisenä, psyykkisenä ja kehollisena kokonaisuutena.

 
Opinnot perustuvat Rudolf Steinerin filosofisiin ajatuksiin kasvatuksesta ja J.V.Snellmanin näkemykseen aktivoivasta opetuksesta. Opinnot ovat steinerpedagogiikkaan orientoivia perus – ja aineopintoja. Opintovuodet ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja niiden suorittamisjärjestys voi vaihdella.

 
Steinerpedagogiikan yleisopinnot järjestetään viikonloppuisin, joten ne sopivat hyvin suoritettavaksi myös työn ohella. Lähiopintojen lisäksi on itsenäistä työskentelyä mm. kirjallisia töitä.

 
Opinnot vastaavat Snellman-korkeakoulun yleisopintovuotta. Ne voi suorittaa itsenäisenä opintokokonaisuutena tai osana Snellman-korkeakoulun steinerpedagogista opettajakoulutusta. Steinerpedagogiseen varhaiskasvattajan tai luokanopettajan koulutukseen osallistumisen yhtenä edellytyksenä on yleisopintojen hyväksytty suorittaminen.

 
Steinerpedagogiikan yleisopinnot tarjoavat kelpoisuuden omaaville aineenopettajille perehtyneisyyden steinerpedagogiikkaan. Koulutus sopii myös täydennys- ja lisäkoulutukseksi peruskoulun opettajille, lastentarhan opettajille, vanhemmille, kaikille kasvatuksesta kiinnostuneille.

 
Koulutus tapahtuu perjantaisin 16.30-20.30 ja lauantaisin 9.15-15.00. 11 tuntia/vkl

 
Opinnot alkavat syyskuussa ja päättyvät kesäkuussa.

 
Opintoihin haetaan 1.4. mennessä.

Opintomaksu opintovuonna 2020-2021: 1380€ /vuosi (maksetaan kahdessa erässä, syksy ja kevät)

 

Vastaava opettaja:

Pirjo Vahviala, KM, eurytmian opettaja ja eurytmiaterapeutti